Més espai per als vianants al Poble-sec

La reurbanització dels carrers de Radas i de la Concòrdia, que ja s'ha començat a executar, servirà per millorar-ne l'accessibilitat i prioritzar-hi el pas dels vianants amb plataforma única o voreres més amples. El procés participatiu, en el qual va poder opinar el veïnat del barri del Poble-sec, ha estat clau per definir la transformació.

08/01/2018 16:22 h

Ajuntament de Barcelona

Una plataforma única serà la principal millora que es durà a terme al carrer de la Concòrdia, al tram comprès entre els carrers de la Mare de Déu del Remei i d’Elkano. D’aquesta manera s’hi reduirà el trànsit de vehicles motoritzats i es recuperarà el clàssic camí d’ascensió de vianants cap a la muntanya de Montjuïc.

Pel que fa al carrer de Radas, l’actuació tindrà lloc entre el passeig de l’Exposició i el carrer d’Elkano. En aquest cas, la secció serà segregada i s’hi ampliaran les voreres per fer-les accessibles i poder-hi plantar arbres. La calçada consistirà en un vial de circulació i un altre d’aparcament en línia.

Nou mobiliari, llum i vegetació

La millora de l’espai públic comportarà una renovació del mobiliari urbà, amb la instal·lació de nous bancs, papereres, aparcaments per a bicicletes, fanals i fonts. Hi desapareixerà també el cablejat aeri actual, que passarà a ser soterrat, i la llum dels fanals serà amb leds. Ambdós carrers estrenaran arbrat de port petit. Al carrer de la Concòrdia es plantaran arbres de l’amor i arços blancs, i al carrer de Radas, pereres de Callery. D’altra banda, també se’n renovaran la xarxa de drenatge i el clavegueram.

Les actuacions de millora, que es faran en una superfície de més de 5.000 metres quadrats, tenen un pressupost d’1,5 milions d’euros, i es preveu que s’acabin al mes de novembre del 2018.