Pla per promoure l’activitat econòmica i comercial de qualitat a l’avinguda Diagonal entre Verdaguer i Glòries

Foment de Ciutat i el Districte de l’Eixample estan treballant en un pla de dinamització social i activació comercial per tal de convertir el tram de la Diagonal de Verdaguer a la plaça de les Glòries en un punt de referència un cop acabin les obres del tramvia. La previsió és que a partir del setembre es puguin començar a planificar activitats en aquests espais prioritzant les de barri proposades per les entitats del territori.

12/06/2024 14:00 h

Ajuntament de Barcelona

El pla té una diagnosi prèvia, que comença les properes setmanes, i preveu tres àmbits d’actuació segons el tram i la secció de la via:

 • Àmbit Verdaguer: entre carrer de Girona i passeig de Sant Joan
 • Àmbit Sicília: entre passeig de Sant Joan i carrer de Sardenya
 • Àmbit Monumental: entre carrer de la Marina i Glòries

En funció de les característiques de cada tram i de la realitat econòmica i comercial existent, es definiran diferents línies d’actuació:

 • Suport al comerç ja existent
  • Oferir els assessoraments i serveis vinculats al programa “Comerç a punt” a tots els comerços de l’àmbit. Aquest assessorament per part de Barcelona Activa ja va començar al maig.
  • Editar una versió del catàleg de serveis per al comerç de Barcelona per entregar a tots els comerços de l’àmbit.
  • Aplicar les propostes i estratègies de dinamització comercial que sorgeixin de la diagnosi.
  • Treballar de manera col·laborativa amb les entitats i els eixos comercials de l’àmbit.
 • Activació de plantes baixes buides
  • Oferir el programa “Impulsem el que fas” amb un extra per a aquell àmbit per al 2025.
  • Identificar la propietat dels locals per treballar possibles aliances.
  • Generar amb Barcelona Activa un programa que mediï entre comerços i propietaris de locals.
 • Dinamització social i econòmica de l’espai públic amb la realització i programació d’activitats
  • Programar periòdicament activitats atractives per a l’entorn i per a tota la ciutat tant de l’àmbit comercial com familiar i cultural, com ara mercats sectorials (beguda, gastronomia, flor, etc.), fires, rutes gastronòmiques o activitats familiars o per a joves.
  • Identificar i aprofitar les iniciatives i els agents econòmics i socials que ja fan activitat a l’entorn o traslladar a aquest àmbit activitats de ciutat que es poden fer a l’espai.

La diagnosi preveu diferents línies que inclouen:

 • Actualitzar el cens de locals oberts i sense activitat: tipus, característiques i propietat. Oportunitat de sondeig a una mostra per a anàlisi qualitativa.
 • Estudiar urbanísticament i socialment l’espai: identificant potencialitats, usos i perfils que l’utilitzen.
 • Definir els criteris que cal prioritzar de l’activitat econòmica per impulsar a les plantes baixes de l’àmbit i apuntar oportunitats de “tematització” de les activitats econòmiques i comercials.
 • Estudiar i proposar estratègies de dinamització i activació dels locals buits existents (intermediació entre propietaris i llogaters, trasllat d’activitats en planta pis a planta baixa, etc.).
 • Recollir les dades necessàries per poder avaluar el programa de dinamització quan s’acabi.
 • Informar els comerços afectats dels serveis municipals disponibles.

El Pla de dinamització econòmica i social de la Diagonal entre Verdaguer i la plaça de les Glòries té una dotació total prevista de 240.000 euros entre el 2024 i el 2026.

El projecte ja s’ha presentat al Consell de Barri de la Dreta de l’Eixample i es compartirà també als de la Sagrada Família i el Fort Pienc.

Més informació