Tota la realitat del comerç i la restauració, a un clic

El nou Observatori del Comerç i la Restauració de Barcelona permet consultar dades i estadístiques sobre la situació i la dinàmica del sector a la ciutat d’una manera àgil, dinàmica, entenedora i fàcil per a la població general.

23/05/2021 11:05 h

Ajuntament de Barcelona

L’Observatori també dona accés al visor del Cens comercial, una eina desenvolupada per l’Oficina Municipal de Dades amb la qual es poden consultar estadístiques filtrant-les per sectors comercials, activitats econòmiques, districtes o barris i es poden visualitzar en gràfics, taules i mapes en tot l’àmbit de la ciutat.

L’eina també permet conèixer l’estructuració del teixit comercial, com a motor econòmic i definidor de la fesomia de la ciutat, ja sigui en forma d’eixos comercials, mercats, comerços emblemàtics o agrupacions de botigues especialitzades.

Apartats de l’Observatori

A través dels apartats següents es pot accedir a desenes d’estudis, informes i publicacions sobre el sector comercial de la ciutat:

  • Informe de comerç. Recull les dades principals de l’activitat comercial i permet reflexionar sobre els canvis que s’estan experimentant.
  • Òmnibus municipal. Els resultats relacionats amb el comerç i els hàbits de compra dins de l’enquesta trimestral d’opinió que es planteja a la ciutadania.
  • Enquesta d’activitat del sector comercial. Estudi de les característiques dels establiments comercials i l’opinió dels seus responsables sobre l’activitat a la ciutat, basat en entrevistes als responsables de 2.400 establiments comercials.
  • Enquesta d’activitat del sector de la restauració. Eina que traça les característiques dels establiments de restauració i l’opinió dels seus responsables.

Etiquetes associades a la notícia