Can Batlló i Can Ricart es consoliden com a centres socials i culturals

Aprovada la concessió de dos antics recintes industrials de la ciutat per a l'ús veïnal, associatiu i cultural. Tres edificis del complex de Can Ricart se cediran a la Fundació Privada AAVC per ubicar-hi la Fàbrica per a la Creació, en el marc del projecte Hangar, i de diferents espais de Can Batlló a l’Associació Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat.

12/12/2018 17:21 h

Ajuntament de Barcelona

La concessió a Can Batlló serà per un termini de 30 anys amb possibilitat de 2 pròrrogues de 10 anys cadascuna. L’Ajuntament assumirà els subministraments, la rehabilitació, el gran manteniment i la seguretat, mentre que l’entitat  s’encarregarà de les despeses d’assegurances, taxes i tributs derivats de la concessió i del manteniment de l’espai, a més de garantir la universalitat de l’accés al recinte i les activitats.

S’estima que cada euro municipal que s’inverteix a Can Batlló suposa un benefici per a la ciutat de més de 5 euros.

Una fàbrica de la creació al Poblenou

Pel que fa a Can Ricart, se cedeixen els edificis 1, 2, i 3 del recinte industrial per un termini de quinze anys prorrogable perquè es consolidi la Fàbrica per a la Creació en el camp de les arts visuals i multimèdia que impulsa el projecte Hangar. Aquesta iniciativa dona suport a projectes artístics de tot tipus, amb artistes residents que hi disposen d’un taller propi. A més, i gràcies als laboratoris tecnològics, els col·lectius d’artistes poden desenvolupar-hi projectes grupals basats en les noves tecnologies.

El plec de clàusules reguladores de totes dues concessions se sotmetrà ara a un període d’informació pública de 30 dies i si no hi ha al·legacions, s’aprovarà de manera definitiva.

Etiquetes associades a la notícia