El pla Barcelona Ciència 2020-2023 s’amplia amb accions orientades a la recuperació postpandèmia

Barcelona ha revisat i ampliat el pla Barcelona de Ciència 2020-2030 per adaptar-lo al context de pandèmia generat per la covid-19. Hi ha incorporat mesures per reforçar la ciència com a motor de recuperació econòmica de la ciutat i també hi ha afegit dos projectes nous que ha anat madurant durant aquests mesos. Un d’ells aborda la igualtat de gènere en el camp de la ciència, amb la proposta d’elaboració d’una diagnosi de la situació de la dona en el teixit científic, i l’altre impulsa la conversió dels edificis del llegat de Julio Muñoz Ramonet en un centre de cultura, art i ciència.

05/05/2021 12:10 h

Octavi Planells

El pla Barcelona Ciència 2020-2023 es va presentar públicament el 10 de març de 2020. S’havia dissenyat i elaborat en un context que va canviar de manera sobtada i radical quan va esclatar la crisi provocada per la pandèmia de la covid-19. Quan va començar la crisi, l’Ajuntament de Barcelona va decidir iniciar, durant la segona meitat del 2020, un procés per revisar-lo, amb l’objectiu d’adaptar-lo a la nova realitat. Es van recollir idees i propostes a través de diversos canals, com ara alguns espais del Pacte per Barcelona, diferents dictàmens del Consell Assessor Municipal d’Universitats, reunions de científics i científiques de la ciutat amb l’alcaldessa i una reunió del tinent d’alcaldia amb els rectors de les universitats barcelonines.

Finalment, per culminar aquest procés de revisió de la manera més participativa possible, el mes de febrer d’enguany es va obrir a la ciutadania el procés participatiu “Reimpulsem el pla Barcelona Ciència”, a través de la plataforma decidim.barcelona. Durant aquesta darrera etapa es van recollir propostes de la ciutadania i també del teixit científic de la ciutat directament a través de la plataforma, i en sessions de debat i de treball virtuals.

 

Els quatre eixos

El resultat de tot aquest procés és l’ampliació d’un pla que manté els 4 eixos i els 15 grans objectius, però que incorpora 25 noves accions per situar la ciència com un dels motors clau per a la recuperació econòmica de la ciutat després de la pandèmia.

1. Barcelona, ciutat científica a Europa

El primer eix vol visibilitzar la projecció internacional de les institucions universitàries i científiques i de la comunitat científica de la ciutat i d’Europa; generar aliances entre ciutats i amb entitats clau del coneixement en l’àmbit europeu, i treballar per fer efectiu el potencial de Barcelona i de la regió metropolitana per esdevenir seu de la reflexió i el diàleg en l’àmbit europeu entorn dels debats ètics, polítics i socials que generen els avenços científics.

2. Recerca per afrontar els reptes de ciutat

El segon eix té com a objectius dedicar finançament específic a la recerca, facilitar espais urbans dedicats a la recerca i millorar la interlocució entre l’Ajuntament i l’ecosistema científic perquè els actors científics de la ciutat se sumin a la recerca de solucions innovadores, justes i eficaces per als reptes urbans que afronta la ciutat.

3. Cultura i ciència per a la ciutadania i amb la ciutadania 

El tercer eix té la voluntat de fer que la ciència sigui un valor compartit per tota la ciutadania a través de la ciència ciutadana, els living labs i la recerca-acció, impulsant una educació científica de qualitat per a tothom i l’accés a la divulgació científica.

4. Ciència, art, innovació i societat

Finalment, el quart eix vol incentivar el vincle creatiu entre l’art, la ciència i la tecnologia, estimulant la cocreació i l’intercanvi de coneixements; activar el diàleg i l’intercanvi de coneixement científic entre els actors socials i econòmics de la ciutat, i consolidar les relacions dels equipaments d’innovació del teixit científic a la ciutat i a la regió metropolitana.

 

Més recursos

El pla Barcelona Ciència 2020-2023 es va aprovar amb una previsió de dotació econòmica total de quatre milions d’euros durant els quatre anys d’execució. L’esclat de la crisi per la pandèmia de la covid-19 va obligar a fer algunes actuacions d’urgència que no estaven previstes i que han suposat un increment del pressupost, que inicialment s’havia previst en 1.420.000 euros l’any 2020.

D’altra banda, la revisió del pla incorpora també noves previsions econòmiques per al desplegament de les accions, que es concreten en 2,5 milions d’euros anuals provinents del conveni de colideratges científics amb l’Estat, una part dels quals es dedicarà a repetir una convocatòria de recerca sobre reptes urbans, i una ampliació de la línia dedicada a subvencions per a altres projectes de recerca a la qual el consistori dedicarà 600.000 euros anuals.

A més, a partir de la consolidació de l’àmbit de polítiques científiques de l’Ajuntament de Barcelona, per al que resta de mandat es preveu una despesa de quatre milions d’euros en inversió, que es destinaran al projecte d’art i ciència de la Fundació Julio Muñoz Ramonet i a diverses intervencions al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

En conclusió, inicialment es projectava un milió d’euros, que es preveu que aquest 2021 siguin ja gairebé cinc milions d’euros, que concreten la voluntat política de fer de la ciència un puntal de futur de la ciutat.

Etiquetes associades a la notícia