Nova regulació dels usos esportius a les platges de la ciutat

Les activitats i els usos esportius de caràcter majoritari a les platges de la ciutat quedaran reordenats i regulats amb el nou decret d’alcaldia, que té per objectiu garantir la convivència i que les activitats esportives es practiquin de manera respectuosa en relació amb la resta de persones i no reprodueixin desigualtats de gènere. Es tracta d’una de les mesures previstes en el projecte del Pavelló Blau, que desenvolupa les potencialitats de l’espai esportiu a l’aire lliure més gran de Barcelona: els més de 5 quilòmetres del front litoral barceloní.

13/01/2023 15:43 h

Ajuntament de Barcelona

La nova norma segueix el mateix principi que la Llei de costes i estableix la utilització lliure, pública i gratuïta per als usos comuns —com passejar, banyar-se, navegar i pescar— i alhora marca requisits i limitacions per a usos organitzats que impliquin intensitat, perillositat o rendibilitat.

Surf, surf de vela i surf de rem

La pràctica del surf, el surf de vela (windsurf) i el surf de rem (paddel surf) està permesa en situació de prealerta i alerta del Pla bàsic d’emergència municipal per mal estat de la mar (PAEM), sota responsabilitat de cada persona. No obstant això, excepcionalment, les forces i cossos de seguretat poden prohibir de manera expressa aquesta pràctica si perceben que hi ha un risc greu i concret per a la seguretat de les persones.

No es permet la pràctica d’aquestes activitats quan s’activi la fase d’emergència del PAEM.

A més, es recomana que les persones que practiquin aquestes activitats estiguin en possessió d’una llicència federativa o d’una assegurança.

En les temporades mitjana i alta, quan la zona de bany estigui delimitada amb boies, l’ús d’aquesta zona és exclusiu per a banyistes i no s’hi pot practicar surf. L’accés a l’exterior de la zona de boies s’ha de fer obligatòriament pels canals d’embarcacions establerts.

D’altra banda, el surf d’estel (kitesurf) està regulat per la Llei de costes i per les instruccions de la Capitania Marítima de Barcelona, que en prohibeixen la pràctica a les zones de bany durant la temporada d’estiu i també l’ús dels canals abalisats d’accés i sortida d’embarcacions o artefactes flotants.

Activitats esportives organitzades per tercers

Es regulen també les activitats esportives organitzades que suposin un aprofitament comú especial o privatiu de les platges en benefici propi, les activitats esportives organitzades per entitats o esportistes federats i els esdeveniments internacionals o d’interès de la ciutat consistents en la celebració d’activitats esportives de caràcter extraordinari.

Per a totes aquestes activitats cal sol·licitar un permís administratiu, pagar la taxa per contribuir al manteniment de la platja i, segons l’activitat, complir els requisits mínims per a la pràctica (estar registrat al cens, pòlissa de responsabilitat civil, titulació professional, etc.). A més, es delimiten set espais específics a la sorra per practicar aquestes activitats, a les platges de Sant Sebastià, el Somorrostro, la Nova Icària, el Bogatell i la Mar Bella.

Pesca recreativa

La pesca recreativa es pot practicar lliurement a totes les platges, excepte en temporada alta, en què s’habilita una àrea delimitada senyalitzada a la platja de la Barceloneta de les 19.00 a les 21.00 hores. En temporada alta es pot practicar la pesca recreativa de manera lliure a totes les platges de les 21.00 a les 10.00 hores.

Activitats lliures no organitzades

S’habiliten sis zones senyalitzades dedicades a activitats lliures d’esbarjo o de caràcter esportiu a les platges de Sant Miquel, el Somorrostro, la Nova Icària i el Bogatell sense restriccions horàries i que no requereixen permís administratiu per fer-ne ús.