Unitat política per impulsar un pacte per la cultura

El Govern i l’oposició municipal impulsen un pacte per la cultura per consensuar mesures per fer front als nous reptes de futur. El seu contingut complementa les línies d’actuació que recull el Pacte de ciutat 2030 i és un conjunt de línies generals sobre el qual poder avançar des del consens polític i concretar accions específiques en diferents àmbits.

04/06/2021 13:16 h

Ajuntament de Barcelona

El novembre del 2019, en el marc de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, tots els grups municipals van acordar, a proposició de J×Cat i un prec d’ERC, treballar plegats per establir les bases d’un pacte per la cultura de Barcelona, un acord que va propiciar per part del Govern municipal l’encàrrec d’una diagnosi detallada dels sectors culturals de la ciutat.

L’esclat de la crisi sanitària per la covid-19, el confinament consegüent i les restriccions van fer que s’hagués de redefinir l’encàrrec per ajustar-lo a les noves realitats i als nous reptes en l’àmbit de les polítiques culturals que ha d’afrontar la ciutat. En aquest context, el juliol del 2020 es va aprovar el Pacte per Barcelona, gràcies al treball de la Taula de Cultura, Educació, Internacional, Ciència i Esports, que aplegava les principals institucions i entitats del país amb l’objectiu d’identificar els reptes culturals més importants.

Polítiques culturals adaptades als nous temps

En aquesta nova proposta de pacte per la cultura s’avança cap a noves línies d’acord més específiques, que permeten acostar les polítiques culturals de la ciutat als nous temps. Per aprofundir en diferents aspectes, l’acord preveu dur a terme treballs específics en els temes sobre els quals els diferents grups municipals coincideixen, i que es defineixen en les deu propostes següents:

1. Repensar l’arquitectura dels grans equipaments de la ciutat (sistemes de govern, finançament, mida, possibles aliances…).
2. El finançament de la cultura a la ciutat: anàlisi dels recursos disponibles i de possibles aliances a establir tant institucionalment com des del punt de vista de la col·laboració entre l’àmbit públic i el privat.
3. Gènere i cultura a la ciutat: interseccions i cultura.
4. Interculturalitat: les cultures de la ciutat i el seu reconeixement.
5. La ciutat i la seva capitalitat cultural i científica: anàlisi de vincles i possibles polítiques a desenvolupar.
6. Per una política de patrimoni específica.
7. Present i futur de les indústries culturals de la ciutat.
8. Art, cultura i ciència: programa d’actuacions.
9. Sistema educatiu i cultura: prioritats i programa a desenvolupar.
10. Internacionalització cultural de la ciutat: aliances i estratègies.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades