Declaració de la Taula de Ciutat Escoles i Covid-19 en el marc de l’inici del curs escolar

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona mostra la seva preocupació pels efectes que la pandèmia de la covid-19 està tenint sobre les desigualtats educatives en la declaració aprovada en la seva darrera sessió plenària. La declaració es va proposar des de la Taula de Ciutat Escoles i Covid-19, creada per fer un seguiment acurat d’aquest inici de curs, i en la qual participen representants de les administracions educatives i de salut i de tota la comunitat educativa.

15/10/2020 12:00 h

Ajuntament de Barcelona

La Taula de Ciutat Escoles i Covid-19, impulsada des de l’Ajuntament de Barcelona per mitjà del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB), té com a objectiu fer el seguiment periòdic i compartir informacions i valoracions de la situació de les escoles en context de la covid-19.

Aquesta taula, a més, té la vocació de ser operativa i temporal i està integrada per una quinzena de persones representants dels quatres sectors de la comunitat educativa de la ciutat: professorat (de centres públics i concertats), famílies, alumnat i administracions (tant educatives com de salut).

Un mes després de l’inici del curs escolar, la Taula de Ciutat Escoles i Covid-19 ha consensuat una declaració, que va ser aprovada al Plenari del Consell Educatiu Municipal de Barcelona del dia 14 d’octubre. Des del 7 de setembre la taula ha fet un seguiment de la situació d’inici de curs a les escoles de la ciutat en el context actual de pandèmia en les etapes educatives 0-16 anys. En les sessions realitzades fins ara s’han expressat preocupacions i dubtes, s’han compartit problemes i punts crítics detectats i s’han suggerit fórmules de col·laboració i millores, especialment en els àmbits de la prevenció, la detecció, la gestió i el seguiment de casos; la cessió d’espais educatius als barris a l’espai públic i equipaments; els suports en els accessos als centres; la gestió de menjadors i d’extraescolars; la dotació de recursos humans, tecnològics, de materials de prevenció i neteja, i el contacte amb les famílies i la prioritat d’acompanyar l’alumnat en pitjors situacions vitals.

Antecedents

La Taula de Ciutat Escoles i Covid-19 té com a objectiu principal convertir-se en un espai de trobada i seguiment sobre la situació de les escoles sostingudes amb fons públics de la ciutat davant la covid-19 i les mesures que s’apliquen en el curs 2020-2021.

Aquesta taula es reuneix de manera quinzenal i fa un seguiment conjunt del que succeeix a les escoles a partir de l’aplicació de les diferents mesures i els protocols apareguts arran de l’emergència sanitària.

La primera reunió va tenir lloc el 7 de setembre, una setmana abans de l’inici del curs escolar 2020-2021.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades