El nou Cibernàrium de Nou Barris acosta la formació per reduir la bretxa digital

El nou Cibernàrium de Nou Barris, situat al Parc Tecnològic de Barcelona Activa, amplia, acosta i millora l’oferta de formació digital a la ciutat per oferir, conjuntament amb el Cibernàrium del 22@, un programa regular amb més de 360 activitats formatives.

17/07/2021 10:11 h

Ajuntament de Barcelona

L’equipament s’ha renovat per dotar-lo de cinc aules preparades tecnològicament amb dispositius electrònics, ordinadors i pissarres digitals i amb capacitat per formar simultàniament més de cent persones. A part de la formació presencial, que ja ha començat aquest juliol i s’ampliarà al setembre, també s’hi ofereixen cursos en línia.

El nou espai estarà obert els dies laborables, de 9.00 a 20.00 hores, amb classes al matí i a la tarda, tant de formació tecnològica bàsica com especialitzada.

Reduir la bretxa digital

El Cibernàrium de Nou Barris és un equipament de proximitat, que acosta l’accés i els recursos tecnològics als barris amb el gran objectiu de lluitar contra la bretxa digital en totes les seves dimensions, siguin per raó d’edat, gènere o nivell socioeconòmic, i evitar que les diferències en l’accés i els coneixements generin desigualtats o exclusió.

Formació digital

La formació bàsica del Cibernàrium de Nou Barris és totalment pràctica, amb exemples pràctics, de curta durada, amb diferents horaris, personalitzada i amb tutories que permetin garantir l’aprenentatge dels col·lectius amb més dificultats. S’articula en tres itineraris formatius d’introducció: a l’ordinador, als dispositius mòbils i a internet i aplicacions per al dia a dia.

La formació especialitzada, impartida també al Cibernàrium 22@ del Poblenou, consta d’un programa regular de més de 360 activitats diferents que s’articulen en set blocs temàtics:

  1. Internet i oci
  2. Màrqueting i comunicació
  3. Imatge digital
  4. Creació web
  5. Informàtica i programació
  6. TIC i educació
  7. Fabricació digital i 3D

A més, també s’hi ofereixen cursos d’estiu (e-Stiu TIC), activitats de divulgació tecnològica (classes magistrals, conferències i esdeveniments per difondre el coneixement digital) i més de cent activitats de formació virtual.

Etiquetes associades a la notícia