La xarxa d’escoles bressol municipals tindrà aquest curs 101 centres i 8.411 places

L’obertura de les noves escoles bressol Encants, Aurora i Canòdrom, amb finançament exclusivament municipal, permet incrementar l’oferta de l’ensenyament de 0 a 3 anys en 217 places. En total, a Barcelona hi haurà 101 centres públics d’aquest tipus i 8.411 places.

17/09/2018 18:53 h

Ajuntament de Barcelona

Noves escoles municipals

La primera de les tres escoles públiques que s’incorporen a la xarxa de centres públics durant aquest curs ha estat l’Escola Bressol Municipal Encants, que ha obert les portes aquest setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar. A principis de desembre la seguirà l’Escola Bressol Municipal Canòdrom, al barri del Congrés i els Indians, a Sant Andreu. L’Escola Bressol Municipal Aurora serà la darrera a incorporar-se, el gener del 2019, i en total hi haurà 101 centres d’ensenyament de 0 a 3 anys a tota la ciutat.

Els noms d’aquestes tres escoles, Encants, Canòdrom i Aurora encara són provisionals.

Flexibilització horària i atenció a famílies vulnerables

L’escola bressol Aurora serà l’encarregada d’iniciar dos projectes innovadors que promouen un model educatiu que s’adapti millor a les necessitats de les famílies. D’una banda, s’implantarà un pla pilot de flexibilització horària perquè les famílies escullin horaris menys extensos de matí o tarda i afavorir així la conciliació personal i laboral. D’altra banda, es posarà en marxa un nou espai socioeducatiu per oferir acompanyament docent i dels serveis socials a famílies que es trobin en risc d’exclusió social.

Qualitat i innovació educativa

La promoció d’un model educatiu més innovador i amb més qualitat es fa palesa en l’aposta per catorze projectes escolars singulars arreu de la ciutat. En són un exemple el programa QuiRic, per estimular la creativitat a través de l’ús de les noves tecnologies; el projecte “Fem música a l’escola bressol”, per utilitzar el so i la musicalitat com a fil conductor de l’aprenentatge; la iniciativa “Escoles + Sostenbiles”, per impulsar el respecte al medi ambient; o el Projecte de coeducació, per fomentar un aprenentatge lliure d’estereotips de gènere i de les discriminacions que se’n deriven.

Consolidació de la tarifació social

La segona campanya de matriculació a l’escola bressol pública d’acord amb la tarifació social consolida aquest sistema com una eina fonamental per a una educació més equitativa. L’increment de les famílies beneficiàries dels trams amb menys renda s’acosta a un model d’escola bressol pública més representativa del conjunt de la població barcelonina. Enguany el 63% de les matrícules són més econòmiques, el 8% es mantenen i el 27% s’incrementen.

La tarifació social consisteix en un sistema de deu trams de preus públics esglaonats que inclouen tant l’escolaritat com el menjador. La quota mínima és de 50 euros mensuals per a les unitats familiars amb les rendes més baixes, mentre que la màxima és de 395 euros al mes i s’aplica a les famílies que superen 4,5 vegades la renda de suficiència de Catalunya.

Finançament de les escoles bressol

El creixement de la xarxa d’escoles bressol públiques és una realitat, tot i el finançament municipal en solitari i les aportacions de les famílies, i malgrat el requeriment que es va fer a la Generalitat de Catalunya perquè assumís la part d’inversió que li correspon.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades