Més escola pública i de proximitat per al curs 2020-2021

En el curs 2020-2021, fins al 99,62% de les peticions de plaça per a P3 a l’escola pública l’han obtinguda, mentre que en el cas dels estudiants de primer d’ESO, l’assignació al centre sol·licitat arriba al 97,4 %

17/07/2020 00:07 h

Ajuntament de Barcelona

Les dades de la preinscripció escolar per al curs 2020-2021 mostren un increment de la matriculació a les escoles públiques i més preferència de les famílies pels centres situats al seu barri.

Matriculació a P3 i primer d’ESO

En el cas de la matriculació d’alumnes de P3, en total s’han sol·licitat 11.986 places, 6.328 en centres públics (el 53%) i 5.658 en escoles concertades (el 47%), la qual cosa suposa un increment de set punts en la preferència per l’educació pública respecte a l’any anterior. A més, enguany el 83,3% de les famílies han sol·licitat un centre situat a prop de casa.

En total, el 99,62% de les famílies han obtingut plaça en una de les opcions demanades i el 93% han obtingut la plaça en la primera opció sol·licitada.

La demanda de places per a primer d’ESO ha experimentat un creixement respecte al curs anterior, tant en l’àmbit públic, amb 5.220 sol·licituds, com a l’escola concertada, amb 2.079. L’assignació final de places ha conclòs amb un 97,4% de les famílies amb plaça en una de les opcions demanades, i un 88% de places assignades en la primera opció.

Lluita contra la segregació escolar

A través del Pla de xoc contra la segregació escolar s’ha detectat un 10,87% d’alumnat en situació de vulnerabilitat, davant el 3,7% del juny del 2018. Per al proper curs escolar, s’ha tramitat la preinscripció a P3 de 728 infants vulnerables, als quals s’ha assignat la plaça tenint en compte l’escolarització de germans o germanes al mateix centre, la distància entre el domicili i el centre educatiu i la preferència de les famílies.

Respecte a l’alumnat d’educació secundària, s’han preinscrit 1.381 joves en situació de vulnerabilitat, seguint criteris d’escolarització de germans o germanes al mateix centre, l’assignació preferent a instituts adscrits i la ratificació del tutor o tutora de sisè de primària.

Enguany, en l’assignació de l’alumnat als centres educatius destaca el reequilibri entre centres públics i concertats: en el cas de l’alumnat de P3, s’ha passat del 63% als centres públics i del 37% als concertats del curs passat al 73% i el 27%, respectivament, per al curs 2020-2021. Pel que fa als estudiants de primer d’ESO, la distribució de l’alumnat és d’un 57% a l’educació pública i d’un 43% a la concertada davant el 64% i 36%, respectivament, del curs passat.

Obres durant l’estiu

L’aturada del període lectiu durant l’estiu permet desenvolupar diverses actuacions de transformació i millora dels equipaments, que enguany es posaran en marxa en més d’un centenar d’escoles i instituts:

  • Obres per a 8 projectes educatius nous: 1 escola, 5 instituts escola i 2 instituts.
  • Ampliació de 21 centres educatius amb espais d’obra i modulars.
  • Reforma, ampliació i millora de 67 centres educatius, que inclouen actuacions de pintura i revestiment i obres en cobertes, lavabos, vestidors, cuines o menjadors, a més d’instal·lacions d’equips d’eficiència energètica, refugis climàtics o plaques fotovoltaiques.
  • Grans actuacions en nou centres dels districtes de Sants-Montjuïc, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i l’Eixample.