Propostes de l’oposició al Ple ordinari del 27 de novembre de 2020

El Ple del Consell Municipal del mes de novembre ha aprovat quatre propostes de l’oposició: la d’ERC, per crear un pacte de ciutat per a l’educació, la de J×Cat, per possibilitar el pagament a termini i sense interessos d’impostos no condonats, la de BCN Canvi, per crear una taula de treball amb les empreses que més ocupació generen a Barcelona, i la de BComú, amb caràcter de declaració institucional, per donar suport a les entitats socials que lluiten contra els desnonaments i talls de subministrament de famílies en situació de vulnerabilitat.

27/11/2020 17:34 h

Ajuntament de Barcelona

Esquerra Republicana de Catalunya ha proposat al Ple de l’Ajuntament elaborar un acord per a l’educació a la ciutat 2030, que treballi per garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i avanci cap a la universalització de l’educació dels infants de 0 a 3 anys. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC, BComú, el PSC i J×Cat i els vots contraris de Cs, el PP i BCN Canvi.

La proposició de J​unts per Catalunya ha instat el Govern municipal a possibilitar el pagament a termini, sense interessos i durant els dos anys vinents, dels impostos de l’exercici actual que no hagin estat condonats i a activar línies immediates de subvencions i ajuts a l’IBI. La proposta ha quedat aprovada amb els vots favorables d’ERC, J×Cat, Cs, el PP i BCN Canvi i l’abstenció de BComú i el PSC.

Ciutadans ha demanat al Ple que totes les comunicacions municipals s’enviïn sempre en català i castellà i que la publicitat institucional sigui sempre bilingüe. La proposta ha quedat rebutjada amb els vots favorables de Cs, el PP i BCN Canvi i els vots contraris d’ERC, BComú, el PSC i J×Cat.

La proposta que ha presentat Barcelona pel Canvi demanava impulsar l’ocupació a través d’una taula de treball amb les quinze empreses que generen més ocupació a la ciutat. La proposició s’ha aprovat amb els vots favorables de BComú, el PSC, Cs, el PP i BCN Canvi, el vot contrari d’ERC i l’abstenció J×Cat.

Al Ple s’han presentat dues proposicions amb contingut de declaració institucional. La primera, de Barcelona en Comú, que ha demanat donar suport a les entitats socials que exigeixen l’aprovació immediata d’un decret que suspengui tots els desnonaments i talls de subministrament a famílies en situació de vulnerabilitat, ha estat aprovada amb els vots favorables d’ERC, BComú, el PSC i J×Cat, els vots contraris del PP i BCN Canvi i l’abstenció de Cs.

La proposició del Partit Popular, també amb contingut de declaració institucional, ha reclamat instar el Govern espanyol a garantir a les famílies, en condicions d’igualtat, l’elecció del model educatiu, les opcions pedagògiques com l’ensenyament diferenciat i el centre escolar. La proposta s’ha rebutjat amb els vots favorables de Cs, el PP i BCN Canvi i els vots contraris d’ERC, BComú, el PSC i J×Cat.