Adjudicades les deu cobertes guanyadores del segon concurs de cobertes verdes

El segon concurs de cobertes verdes promou la implantació de més terrats verds a la ciutat amb la participació i el lideratge de la ciutadania. L’objectiu és fer una ciutat més habitable, saludable, sostenible i autosuficient i contribuir a millorar la qualitat de l’aire i regular la temperatura davant l’emergència climàtica. La transformació de les deu cobertes guanyadores suposarà una ampliació del verd urbà de 2.055 metres quadrats dels quals gaudiran un total de 362 habitatges.

16/04/2021 15:33 h

Ecologia Urbana

Al segon concurs de cobertes verdes, impulsat a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, s’hi han presentat un total de 47 propostes, 33 de les quals van passar a la segona fase del concurs. D’aquestes propostes n’han sortit els 10 projectes guanyadors i els 10 accèssits. Està previst que les obres de les cobertes comencin durant aquest any i s’acabin el 2022.

Projectes seleccionats i criteris

Els deu projectes guanyadors rebran una subvenció del 75% del cost, amb un límit de 100.000 euros per coberta. Pel que fa als deu accèssits (des de l’onzè fins al vintè classificats), rebran una subvenció de 1.500 euros en concepte de despeses tècniques. La valoració de les propostes ha seguit els criteris següents:

  • Nombre d’habitatges de l’edifici
  • Plantació de verd i biodiversitat
  • Cicle de l’aigua, creació de sistemes d’eficiència de reg i recuperació i ús d’aigües pluvials
  • Millora del comportament energètic i ús de materials sostenibles
  • Generació d’energia amb sistemes d’energia renovable, aerogeneradors i plaques de captació
  • Millora paisatgística, visibilitat des dels edificis veïns i des de l’espai públic i integració de la coberta verda a l’edifici
  • Economia en l’execució, criteris de proporcionalitat entre la intervenció i el resultat
  • Beneficis col·lectius i socials

Les propostes seleccionades inclouen elements com horts urbans d’autoabastament, recollida d’aigües pluvials, instal·lacions de generació d’energia renovable, zona de compostatge de residus orgànics i zones d’estada i esbarjo.

Tots els participants en el concurs que no han estat seleccionats, així com altres titulars d’edificis que estiguin interessats en la realització d’una coberta verda, es poden presentar als ajuts a la protecció i millora del paisatge urbà, que atorguen subvencions per fer una coberta verda.

Més detalls sobre les deu propostes guanyadores en aquest enllaç.

Cobertes verdes, clau en la lluita contra l’emergència climàtica

El 2017 es va convocar el primer concurs de cobertes: s’hi van presentar un total de 45 propostes i els 10 projectes guanyadors han suposat un increment de 5.500 metres quadrats de verd a la ciutat.

A més de contribuir a fer de Barcelona una ciutat resilient davant la crisi climàtica, les cobertes verdes aporten un benefici col·lectiu i social per als veïns i les veïnes, que guanyen espais d’estada i oci als seus edificis i desenvolupen una activitat que fomenta la cohesió social.

La Declaració d’emergència climàtica de Barcelona, signada fa més d’un any, preveu accions per augmentar el verd a les cobertes de la ciutat, tenint en compte que es tracta d’una ciutat compacta amb una densitat residencial elevada i amb dèficit d’espais verds. Seguint aquest objectiu de millorar el model actual i les condicions ambientals de la ciutat, a la declaració s’aposta per desenvolupar cobertes i façanes verdes i generadores d’energia.

Notícies relacionades