"Amb el consum conscient demostrem que una altra manera de fer economia és possible"

A partir del proper 13 de març, Barcelona començarà a viure la segona Setmana del Consum Responsable on la ciutadania podrà participar en les més de 100 activitats programades per part de les entitats i l’Ajuntament. L’objectiu és poder conèixer de primera mà quines alternatives existeixen a la ciutat per consumir de manera responsable. Però què és el consum responsable? Com impacta en la lluita contra l’emergència climàtica? I, sobretot, què significa consumir de manera responsable? Per respondre a aquestes preguntes, hem decidit entrevistar a Toni Lodeiro, expert en consum responsable, que ens explica amb detall l’impacte que poden tenir els nostres canvis en el consum, i així com proclama la segona setmana, “salvar el clima”.

26/02/2020 16:28 h

Gabriel Boichat

Què s’entén per consum responsable? 

Quan parlem de consum conscient, consum responsable o consum sostenible, normalment parlem més o menys del mateix. Les diferents denominacions reflecteixen el matís amb el que els diferents agents volem reforçar una o altra connotació.

El consum conscient seria la proposta de consumir més d’acord amb els nostres valors. Normalment va associat a incorporar valors socials i ambientals a les nostres decisions de consum, a més de la cura de les persones i del medi ambient.

I diria que el consum conscient té una idea força no sempre tant present com seria desitjable que és la idea de la simplicitat voluntària, el bon viure -com ho anomenen a Llatinoamèrica- o el moviment internacional de la vida slow amb el slow food o les ciutats slow.

Aquesta és una proposta de qualitat de vida alternativa al consumisme, una proposta de vida de felicitat, d’èxit personal i social alternativa al consumisme basada en estils de vida frugals i més senzills i alhora sostenibles.

És una idea força molt important del consum conscient i de vegades no li prestem prou atenció, perquè el que ens motiva a les persones a fer canvis a les nostres vides és guanyar en qualitat de vida. I, des del consum conscient, tenim una proposta de felicitat, de qualitat de vida i d’èxit alternativa a la proposta consumista i que té aportacions molt interessants.

En quins altres àmbits té impacte el consum responsable?

El consum conscient té una altra vessant que és la idea del tenir cura del nostre entorn. Si produïm menys residus, si tirem menys fums a les ciutat, tindrem aire més net, tindrem menys despesa sanitària. Per tant, estem estalviant col·lectivament i estem guanyant en salut. Si potenciem la compra de productes locals, tindrem una economia local amb més ocupació i de major qualitat, en comptes de la deslocalització d’empreses.

I una altra utilitat seria la idea d’ajudar a repensar la societat, de repensar el model socioeconòmic i la nostra relació amb el medi ambient. I assajar alternatives. Una vegada la banca ètica assoleix xifres que supera els 200.000 clients a Espanya i assoleixen taxes de rendibilitat equivalents o superiors als de la gran banca, podem afirmar que aquesta manera de fer banca i de fer empresa no només és més justa sinó que també funciona. Una vegada que Som Energia supera els 100.000 contractes de la llum, es demostra que es viable una cooperativa elèctrica que es dedica a la comercialització d’energies renovables sense afany de lucre i amb la presa de decisions en mans de les persones sòcies. És a dir, demostrem que una altra manera de fer economia és possible i ens ajuda a que aquestes experiències es puguin replicar en altres escales.

Un exemple d’això és Barcelona Energia. L’elèctrica pública impulsada per l’Ajuntament de Barcelona per la comercialització d’electricitat renovable segurament no hagués existit sense la experiència prèvia ciutadana de Som Energia i sense totes les dècades de mobilització ciutadana quotidiana que fan que, després, les polítiques públiques puguin assumir com a pròpies aquestes propostes.

Tot i això, és important valorar l’esforç que s’està fent per reforçar la contractació pública sostenible per part de l’Ajuntament de Barcelona, i el que suposa: que augmentin els aliments ecològics i de proximitat a les escoles bressols municipals, que hi hagi més dies en què el menú és sense carn. Donat que la compra pública és al voltant del 18% del PIB a l’Estat espanyol, el que facin les administracions, com comprin i que incorporin criteris de consum responsable és molt important per la multiplicació de les iniciatives de consum responsable.

Davant de l’emergència climàtica, estem en una cruïlla. Pot ser el consum responsable una de les polítiques actives per revertir-ho?

El consum responsable és una condició necessària, però no suficient a l’hora de revertir l’emergència climàtica. Per una banda, és necessari promoure i implementar l’acció social. A més a més, hem d’estar organitzats com a societat: necessitem els moviments socials per poder canviar les polítiques públiques o aprovar-ne de noves per fer-hi front. I finalment, en la línia del que comentava abans amb Som Energia o la Banca Ètica, necessitem generar alternatives col·lectives que mostrin que és possible fer una altra economia.

Per altra banda, si bé observem un canvi cultural important en relació al nostre consum, no és suficient. És per aquesta raó que hem de poder promoure i introduir canvis legislatius en diferents àmbits, com per exemple està fent la fundació Rezero en el camp de la reducció de residus.

També, com a persones som part del canvi i, per tant, els canvis en el nostre dia a dia no poden ser un objectiu en sí mateix, sinó que el consum responsable que fem ha de ser una palanca de canvi que ens porti a una reducció de la nostra petjada en el planeta que sigui sostinguda en el temps.

En definitiva, si bé hem fet avenços importants, ens queda més camí per recórrer i ho hem de fer a una major velocitat.

Quan parlem de consum responsable, quin és el paper de l’Economia Social i Solidària (ESS) a l’hora de revertir l’emergència climàtica?

Pels seus valors i pràctiques, l’ESS té un rol fonamental i ofereix pràctiques concretes amb les quals les persones contribueixen directament a consumir de manera responsable. Penso en tota la família Som: Som Energia, Som Connexió o Som Mobilitat o en la corredoria d’assegurances Arç, per exemple. O els supermercats cooperatius com FoodCoop a Barcelona, que estan creant-se i que permeten, cada cop més, poder consumir d’una altra manera a prop de casa.

Ara bé, perquè sigui una alternativa capaç de competir amb l’oferta de les grans empreses, les iniciatives i projectes de l’ESS necessiten més temps i impuls. És fonamental que pugui créixer el mercat social i per aconseguir-ho, hem de treballar per fer fàcil el consum responsable per la ciutadania.

Quines recomanacions donaries a una persona que vulgui començar a consumir de manera responsable?

En primer lloc, crec que és important que ens qüestionem a l’hora de comprar. Per exemple, no comprar al primer impuls o també assegurar-nos que el que volem comprar s’ajusta a les nostres necessitats.

Per altra banda, és important que els canvis que fem siguin sostenibles en el temps. Millor començar per aquelles coses que ens són fàcils o que ens agraden. Una altra manera és decidir introduir un nou canvi cada mes. Passat un any, la nostra vida ja haurà canviat molt en quan al consum que fem.

Finalment, és important que les persones que transitem cap a un consum conscient ens sentim acompanyades. Necessitem espais de relació i cercles afins on d’altra gent ja hagi canviat hàbits de consum. Veure com d’altres ja ho estan fent resulta sempre més senzill i compartir aquests espais té un efecte multiplicador.

A continuació, alguns recursos i fons d’informació que ajuden a començar o mantenir-se en el canvi cap al consum responsable:

  1. Revista Opcions
  2. Mapa Pam a Pam
  3. Mapa Barcelona+ Sostenible

Etiquetes associades a la notícia