Fent camí cap a una ciutat més sostenible

11/04/2016 12:25 h

Míriam Pina García

L’economia verda és la que es preocupa pel medi ambient, per la sostenibilitat i per conservar els ecosistemes en què es fonamenten molts serveis. A la ciutat ja hi ha moltes iniciatives i empreses que funcionen sobre la base de l’economia verda.

“Davant de les dificultats per arribar a acords internacionals sobre problemes globals, el paper de les ciutats s’està revalorant; els governs municipals són fonamentals per canviar les coses”, explica Jordi Roca, catedràtic d’economia de la Universitat de Barcelona. I això és precisament el que està fent l’Ajuntament de Barcelona.

El consistori pretén canviar el model productiu actual i aposta per d’altres de nous que respectin el medi ambient i la natura. És el que recull el primer estudi que s’ha fet sobre economia verda, que descriu el conjunt d’indicadors d’economia verda a la ciutat.

Cada cop hi ha més empreses que, a part de buscar un benefici amb la seva activitat, volen seguir el camí cap a l’economia verda. Es tracta de companyies de gestió de residus, de transport sostenible o de reutilització de materials. A Barcelona ja hi ha empreses de missatgeria amb bicicleta, tallers de fabricació de mobles reciclats o companyies que allarguen la vida dels dispositius mòbils.

“Arreu del món hi ha ciutats en transició, és a dir, en moviment cap a la sostenibilitat”, explica Roca, que afegeix: “Aquestes ciutats estan endegant iniciatives per fomentar un canvi energètic i de moderació del consum.”