Impuls a les indústries creatives per fomentar un sector dinàmic i en creixement

Una nova mesura de govern vol dotar les indústries creatives d’una nova dimensió a la ciutat. Amb aquest objectiu, la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives ha presentat les línies d’actuació per impulsar aquestes indústries, amb el Disseny Hub Barcelona com a protagonista.

22/10/2019 18:38 h

Ajuntament de Barcelona

Les indústries creatives són el futur de Barcelona, tant les més tradicionals, com el disseny i la moda, com les més emergents, com la del món dels videojocs, o les que apareixen en àmbits com l’arquitectura, l’urbanisme o la gastronomia. Totes creen una gran quantitat de llocs de treball, creixen a un ritme ràpid i exploten el talent i la creativitat.

És per això que es vol promocionar i desenvolupar el sector amb una mesura de govern que consta de nou eixos d’actuació i que es presentarà en el Ple municipal del mes d’octubre.

L’objectiu d’aquesta proposta és activar la indústria creativa de la ciutat i, alhora, convertir el Disseny Hub Barcelona en l’epicentre i l’espai emblemàtic que la dinamitzi i la promogui amb polítiques públiques.

D’aquesta manera es vol afavorir la creació del Clúster Barcelona Creativa, que assumirà el lideratge i la interlocució de les indústries creatives de la ciutat, impulsarà la participació del sector, promourà la formació, la recerca, la investigació i el llançament empresarials i n’ampliarà la influència i generarà relacions sectorials amb altres àmbits.

La mesura, a més, proposa establir connexions amb escoles i universitats i generar dinàmiques conjuntes en matèria de formació i recerca mitjançant convenis. Així es podran crear canals d’inserció laboral a les empreses i es potenciaran les xarxes.

L’estratègia també implica elaborar un pla estable d’internacionalització de les indústries creatives perquè tinguin presència en fires i mercats, mapar les indústries creatives de la ciutat i desenvolupar una estratègia que permeti generar dinàmiques en zones d’especial concentració d’aquestes indústries, com el 22@.

Trobareu tota la informació sobre la mesura de govern a http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2019/10/MG-Industries-creatives-maqueta-V1.pdf.

Una ciutat per a les indústries creatives

Barcelona és un pol central d’indústries creatives, i les xifres així ho avalen. A la ciutat els llocs de treball del sector suposen el 49,5%, gairebé la meitat, del conjunt de l’Estat. Per primera vegada s’han superat els 135.000 llocs de treball, després que en els últims cinc anys se n’hagin creat més de 30.000.

A més, a la capital catalana ja hi ha 23.882 establiments dedicats als sectors creatius.

 

Etiquetes associades a la notícia