Impuls de nous atractius per descentralitzar el turisme

La mesura “Creació de nous imaginaris i continguts per a la millora de la mobilitat i sostenibilitat turística” neix amb l’objectiu principal de descentralitzar el turisme, diversificar l’aportació socioeconòmica de l’activitat al territori i reduir l’impacte negatiu sobre els espais de gran afluència.

19/01/2020 12:55 h

Ajuntament de Barcelona

Amb aquest objectiu, s’engegaran un seguit d’iniciatives que giren entorn de sis grans línies d’actuació:

  • Redefinir o ampliar l’oferta turística de la ciutat, fomentant la creació de noves propostes atractives, especialment les relacionades amb les indústries creatives, culturals, artístiques, gastronòmiques, científiques o de territori.
  • Posar en marxa el projecte anual “Districte internacional de Barcelona”, que vol reivindicar actius emblemàtics i crear nous imaginaris i atractius turístics a tots els districtes de Barcelona.
  • Repensar la mobilitat turística, redefinint les rutes del bus turístic i dels autobusos discrecionals per descongestionar les zones més turístiques.
  • Afrontar el desenvolupament tecnològic necessari per avançar-se a la visita dels turistes, planificar-la millor, preveure els fluxos de visitants, reduir les cues i oferir propostes de visita alternatives.
  • Incorporar nous escenaris de treball en l’àmbit del turisme, amb acords amb el sector privat i amb festivals, esdeveniments de les indústries creatives, l’art i la cultura per desenvolupar noves ofertes per a visitants i veïns i veïnes de Barcelona.
  • Incorporar nous continguts i espais turístics en l’àmbit metropolità amb acords amb les ciutats dels entorns per incloure’ls al mapa turístic de Barcelona.

Es busca també canviar el model de turisme i reduir el turisme passiu, relacionat amb l’oferta de sol, platja i festa, per incrementar el turisme aspiracional, que busca experiències culturals, gastronòmiques, arquitectòniques o esportives.

Totes aquestes iniciatives tenen un pressupost anual de 4,2 milions d’euros, que provindran del recàrrec municipal de l’impost sobre les estades en establiments turístics, aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya.

La mesura es presentarà a la Comissió d’Economia i Hisenda de dimecres, 22 de gener.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades