L’Ateneu de Fabricació Digital de Nou Barris obre les portes

Amb l’objectiu d’apropar la tecnologia i la producció digital a la ciutadania, la comunitat educativa i les empreses, es posa en marxa l’Ateneu de Fabricació Digital de Nou Barris, un nou equipament integrat al Parc Tecnològic del districte que ofereix formació, divulgació i assessorament per incentivar el disseny col·laboratiu amb retorn social.

16/05/2019 11:38 h

Ajuntament de Barcelona

Impressores i escàners en 3D, maquinària de prototipatge, instal·lacions informàtiques i un equip de professionals especialitzats en tecnologia de fabricació digital. El nou ateneu de Nou Barris reuneix recursos tecnològics i personal expert en un espai integrat al Parc Tecnològic del districte, que gestiona Barcelona Activa.

Un espai obert a tota la ciutadania

La divulgació i la formació en noves tecnologies per a la producció digital també es dirigeix al veïnat i les famílies. Des de l’ateneu es donarà suport a persones que realitzin activitats tecnosocials per a tots els públics. A més, es vol impulsar l’intercanvi de coneixements tecnològics entre generacions (des de gent gran fins a infants i adolescents) a través d’activitats d’aprenentatge obert i en xarxa.

Recursos per a la comunitat educativa

L’ateneu també posa a disposició dels centres educatius programes pedagògics, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, adreçats tant a l’alumnat com al professorat i el personal tècnic. Els programes inclouen tallers de disseny i fabricació centrats en diverses tecnologies. A més, des de l’ateneu es vol impulsar l’interès per les professions tecnològiques entre nenes i noies, amb l’objectiu de prevenir i combatre el biaix de gènere en els entorns professionals vinculats a l’àmbit digital.

Suport a l’emprenedoria i a petites i mitjanes empreses

L’equipament inclou un servei de suport a petites i mitjanes empreses i persones emprenedores per facilitar la producció de prototips en l’àmbit industrial. L’ateneu funciona com un laboratori tecnològic que permet testar la idoneïtat i viabilitat de productes, amb un vessant estretament relacionat amb l’economia cooperativa social i solidària, la innovació social, l’autoaprenentatge i la integració de les xarxes socials en els models de negoci i d’ocupació.

A més, s’hi programaran sessions de capacitació tecnològica per promoure noves qualificacions professionals dins el sector, com la impressió en 3D i el maquinari de control numèric. Segons dades de la Unió Europea, fins al 2020 hi haurà 756.000 llocs de treball en l’àmbit de les TIC que no es podran cobrir per manca de personal format.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades