Ocupació de qualitat per a tothom

L’acompanyament a les persones que es troben en un procés de millora laboral i un seguit de pautes per aconseguir motors nous que generin riquesa a Barcelona, millorant la competitivitat empresarial i l’economia de la ciutat, són algunes de les directrius que marcaran la línia d’actuació de Barcelona Activa durant el proper exercici i que es concretaran en un nou acord de ciutat per l’ocupació de qualitat per a tothom.

11/10/2019 18:14 h

Ajuntament de Barcelona

L’any 2020 Barcelona Activa preveu atendre més de 35.000 persones en l’àmbit de l’assessorament per a l’ocupació, prop de 20.000 persones emprenedores o empreses i 12.000 persones en l’àmbit de la formació i la innovació digital, i preveu fer més de 500 atencions personalitzades de proximitat al territori. Tot plegat, amb un pressupost previst de 55 milions d’euros.

El 53% del pressupost de l’agència es destinarà a millorar la qualitat de l’ocupació tenint en compte l’economia de plataforma, la digitalització i els canvis tecnològics continus en el mercat de treball. Alhora es treballarà per aplicar les mesures incloses en el pla “Barcelona, pobresa laboral zero”.

Es prioritzaran les actuacions de recursos per a col·lectius en situació de vulnerabilitat: joves, persones de més de 45 anys, dones, persones nouvingudes o les més de vint mil persones en situació d’atur de llarga durada.

També es donarà continuïtat a serveis que l’agència econòmica municipal ja ha començat, per exemple, la inclusió de clàusules socials i ètiques o els punts de defensa dels drets laborals en diferents districtes de la ciutat, accessibles a qualsevol persona que hagi de resoldre problemes jurídics relatius a la feina.

Pel que fa al talent dels joves, es preveu potenciar i consolidar espais i esdeveniments com el Saló de l’Ocupació Juvenil, que celebrarà una nova edició el primer trimestre del 2020, i impulsar els equipaments que treballen la formació i l’aprenentatge d’aptituds i habilitats professionals.

Quins són els sectors econòmics estratègics per a Barcelona Activa?

Es vol posar l’èmfasi en la cadena de valor que suposa la nova indústria 4.0, l’economia social i circular i els sistemes vinculats als sectors bio (biomedicina, biotecnologia, agroalimentació, economia verda), digital (les tecnologies de la informació i la comunicació, l’internet de les coses, el mòbil), creatiu i cultural (música, arts escèniques, arquitectura, disseny, edició) i del turisme, el comerç i l’esport. Per això s’impulsaran programes sectorials especialitzats en les indústries creatives.

Per reforçar la competitivitat internacional de la ciutat s’aposta per captar projectes estrangers i col·laborar amb el sector privat per fomentar el talent digital.

Tots els serveis, les accions i els programes de l’agència estaran alineats amb els principis dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que impulsen una economia verda i sostenible.

En aquest sentit, lluitar contra l’emergència climàtica i la contaminació, eliminar les desigualtats i defensar els drets socials, la diversitat i el feminisme, així com treballar per un progrés econòmic compartit, seran alguns d’aquests objectius, que es faran extensius a la resta del sistema econòmic de la ciutat.

Web de Barcelona Activa: https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia