Plataforma per a una contractació pública transparent i oberta

L’adquisició, que es fa juntament amb sis ciutats catalanes, d’una única plataforma de contractació electrònica permetrà als diferents ajuntaments gestionar els processos de compra pública i de contractació de serveis. És la primera vegada que diversos municipis s’uneixen per establir una col·laboració d’aquest tipus, que, al marge de compartir el cost d’uns 3 milions d’euros, s’estendrà per garantir que se’n fa un bon ús.

27/11/2018 17:30 h

Ajuntament de Barcelona

Els ajuntaments de Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Premià de Mar, Terrassa i Barcelona s’han unit per adquirir i implantar aquest sistema de contractació electrònica que permetrà simplificar els tràmits administratius i reduir la burocràcia, a més d’incrementar la transparència, l’eficiència, l’agilitat i l’objectivitat durant tot el procés de contractació pública.

La nova eina informàtica permetrà fer un seguiment rigorós de la contractació, en garantirà la publicitat durant tot el procediment i, pel fet d’afavorir la relació telemàtica amb les empreses licitadores i proveïdores, facilitarà la participació de les pimes locals en licitacions de menys valor econòmic.

A més, la plataforma permetrà exigir que les ofertes presentades compleixin uns criteris de responsabilitat mínims en matèria social, ambiental i d’innovació, la qual cosa encaixa en l’estratègia de fer que l’oferta econòmica tingui menys importància quant a la presa de decisions, que a Barcelona es limita al 35% de la puntuació total.

Aquest projecte té cofinançament previst amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

Nou web de Contractació Pública

El mes d’abril es va posar en marxa un nou web de Contractació Pública, en què es pot trobar tota la informació jurídica, tècnica i d’actualitat, vinculada a la contractació pública municipal sostenible, a més dels perfils dels diferents contractants, les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions dels diferents ens.

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades