Un atractiu turístic que continua a l’alça

Barcelona va rebre l’any passat prop de 12 milions de turistes, un 5% més que el 2018. El 12,6% del territori concentra bona part d’aquests visitants, i això fa que sigui imprescindible que es continuï treballant per minimitzar els efectes que aquesta massificació té en l’espai públic i per redistribuir-ne els beneficis entre la ciutadania, com proposa la nova mesura de creació d’imaginaris turístics.

27/01/2020 18:50 h

Ajuntament de Barcelona

En total es van fer 33 milions de pernoctacions als hotels i habitatges d’ús turístic de la ciutat, fet que suposa un augment del 5,6%. També s’ha incrementat la despesa mitjana diària dels turistes estrangers a Barcelona, que se situa en els 195 euros.

Els turistes espanyols continuen sent el grup més nombrós (1.446.457), tot i que representen un 3,1% menys que l’any anterior. La proporció de turistes provinents de l’Estat és la més baixa dels últims anys, un 17%, davant del 31% que representava el 2005, mentre que el nombre de visitants internacionals ha augmentat un 7,6%, i destaca sobretot el creixement dels mercats de llarg recorregut, com l’asiàtic, per exemple, Corea del Sud (37,5%), el Japó (29,5%) i la Xina (29,5%), o països com Mèxic (26,7%).

Una mesura per descentralitzar el turisme

El turisme es concentra en els set espais de gran afluència (EGA), que representen tan sols el 12,6% del territori de la ciutat. Amb l’objectiu de descentralitzar el turisme, reduir els efectes negatius de la massificació i redistribuir els beneficis d’aquesta activitat, s’ha dissenyat una mesura municipal que ampliï el perímetre turístic real.

La Mesura de govern per crear nous imaginaris turístics als districtes de la ciutat preveu potenciar la interacció del sector turístic amb la cultura, l’esport, la ciència o el territori per crear més reclams que atreguin visitants a tots els barris de la ciutat.

Aquests nous continguts i atractius es crearan al voltant d’elements transversals com són l’ecologia urbana, la gastronomia, la recerca científica, el turisme inclusiu, la indústria creativa, els continguts metropolitans i els videojocs.

Paral·lelament, també s’està repensant la mobilitat turística per trobar la manera de descongestionar de busos turístics i autobusos discrecionals el centre de la ciutat.

El balanç del turisme de Barcelona de l’any 2019 s’ha fet a partir de dades de l’Institut Nacional d’Estadística, que es poden consultar amb més detall en aquesta infografia.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades