El 71,6% dels escolars de Barcelona fan esport de forma regular

12/11/2018 13:26 h

Institut Barcelona Esports

Aquesta és  la tercera enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar a Barcelona, 2018, que mostra com es consolida la pràctica esportiva d’infants i adolescents. Pel que fa a la pràctica esportiva femenina, s’incrementa un 3,1% respecte a les dades de 2013 i passa del 69,2% al 72,3% i consolida també la reducció de la diferència entre gèneres que ja s’apunta des de l’enquesta de l’any 2007.

Pel que fa a les edats d’infants i adolescents, tots els índex es mantenen estables de forma general i és en el pas de primària a secundària quan es registra un índex més elevat de pràctica esportiva, un 78,1% a primer i segon d’ESO. La progressió és de creixement des de primer a tercer de primària (74,5%), de quart a sisè de primària (77,4%) fins a primer i segon de secundària (78,1%), on baixa lleugerament fins tercer i quart d’ESO, on es registra un índex de practica del 74,5%.

Pel que fa als districtes, la majoria es mantenen respecte a les dades d’anys anteriors, però és
notori l’augment de la pràctica esportiva als districtes de Sants-Montjuïc que passa del 74,1% al 2013 al 77,7% el 2018, Sant Andreu que augmenta del 72,8% al 74,1% i Sant Martí amb una pujada del 71,6% al 73,2%.

L’enquesta d’hàbits esportius dels escolars de la ciutat també analitza elements secundaris que influeixen en l’índex de pràctica esportiva. Un d’aquests elements és l’anàlisi de la pràctica de l’esport per part de les famílies. Els nens amb família que fa esport habitualment, registren un índex de pràctica esportiva superior, un 85,8%.

Una altra de les dades que mostra l’enquesta és l’augment de la pràctica esportiva organitzada, que se situa al 70,6% respecte al 62,7% de les dades de 2013. En aquesta pràctica organitzada els esports més realitzats són el futbol i futbol sala (31,4%), les danses (17%) i el bàsquet (16%). Pel que fa a la pràctica lliure, ho són el futbol i futbol sala (27,9%), el ciclisme (25,8%) i caminar (23,6%).

Els nens i nenes de la ciutat realitzen menys activitats fora de l’horari lectiu que no són de naturalesa esportiva. Així doncs, el 48% dels infants i adolescents fan alguna activitat no esportiva. D’aquestes activitats, les més practicades són les classes d’idiomes (42,7%), la música (20,5%), les classes de reforç (13,3%) i el teatre (7,9%).