Acció i debat contra la precarietat laboral de les dones

El II Fòrum Rosa Virós comença avui amb la presentació del projecte Precàries, per reduir la bretxa laboral de gènere i promoure l’apoderament de les dones. Durant dos dies, la seu de la plaça del Rei del Museu d'Història de Catalunya serà l'escenari del debat i la reflexió sobre la pobresa i les desigualtats que pateixen les dones en l’entorn laboral.

25/04/2018 17:56 h

Ajuntament de Barcelona

Què s’ha de fer?

Amb aquesta pregunta el II Fòrum Rosa Virós pretén obrir un diàleg que posi sobre la taula línies d’acció per millorar la situació actual de les dones en l’entorn laboral. Els debats tractaran temes com la bretxa salarial, les dificultats per accedir a càrrecs de responsabilitat o la invisibilitat en àmbits com la ciència i la tecnologia. El programa del fòrum inclou la intervenció de Katrin Björk, directora del Centre per a la Igualtat de Gènere a Islàndia, a més d’altres figures de rellevància d’àmbits com l’economia, la sociologia o la investigació.

“Precàries. Dones que trenquen amb la precarietat laboral”

El projecte “Precàries. Dones trencant amb la precarietat laboral” és una iniciativa destinada a millorar la situació laboral de 60 dones i que forma part de l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024. El full de ruta del projecte començarà amb un treball d’acompanyament individual, identificant problemes i cercant actuacions que condueixin a la transformació, per incentivar l’apoderament i l’autoconfiança. En una segona fase s’impulsarà un treball en xarxa per desenvolupar els projectes laborals de les participants.

Polítiques per promoure l’equitat de gènere

El projecte Precàries se suma a altres iniciatives per combatre la desigualtat laboral de gènere, com el programa “Dona empenta”, impulsat per Barcelona Activa, amb l’objectiu d’incentivar l’emprenedoria, l’accés a sectors masculinitzats i l’economia social entre les dones. D’altra banda, des de fa un mes està activa l’eina Equitest, que permet a les empreses de la ciutat autoavaluar les seves polítiques d’equitat i posteriorment rebre un assessorament gratuït per millorar-les. Així mateix, des de fa prop d’un any els contractes públics incorporen clàusules socials que inclouen mesures per garantir la igualtat, la paritat, la conciliació corresponsable i la no discriminació per motius de gènere.

Dades sobre la situació laboral de les dones a Barcelona:

  • La bretxa salarial entre homes i dones és del 25%.
  • Les dones assumeixen el 90% de les tasques de cura i de la llar.
  • El 66% dels contractes a temps parcial són per a les dones, concentrats en sectors de baixa qualificació i amb menys possibilitats d’accedir a millores salarials.
  • La taxa d’atur femení és del 8,7%, davant el 7,3% de l’atur masculí.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades