Estratègia municipal per adaptar la ciutat a l’envelliment de la població

Actualment, a Barcelona una de cada cinc persones tenen més de 65 anys, una xifra que augmentarà durant les pròximes dècades per l’envelliment poblacional producte de la combinació d’una natalitat baixa i una esperança de vida alta. Es calcula que l’any 2030 un de cada tres habitants de la ciutat tindrà 60 anys o més i que el 66% de les persones més grans de 80 anys seran dones. Per adaptar la ciutat als reptes demogràfics, s’ha posat en marxa l’Estratègia de canvi demogràfic i envelliment 2018-2030, un pla amb 77 accions per impulsar els serveis comunitaris, integrals i de cura, l’envelliment actiu i la convivència intergeneracional.

06/11/2018 17:50 h

Ajuntament de Barcelona

A la ciutat hi ha aproximadament 165.000 persones de més de 75 anys, una tercera part d’elles viuen soles i cada dia se n’incorporen 13 al Servei de Teleassistència i 6 al Servei d’Ajuda a Domicili. Una societat amb una esperança de vida de 83 anys de mitjana que va a l’alça i que continuarà envellint en el futur.

L’any 2030 un terç dels habitants de la ciutat tindrà seixanta anys o més i el 66% de les persones més grans de 80 anys seran dones. La tendència, a més, indica un canvi en el perfil de les pròximes generacions de gent gran. D’una banda, estaran més ben preparades acadèmicament, tindran una carrera professional més llarga i més salut. De l’altra, augmentarà el nombre de persones amb deutes pendents o sense habitatge en propietat, un fet que influirà en la gestió econòmica domèstica. 

Presentada en el marc del procés participatiu de la cinquena convenció “Les veus de les persones grans”, que se celebrarà els dies 5 i 6 de març del 2019, l’Estratègia de canvi demogràfic i envelliment 2018-2030 és el resultat d’un treball col·lectiu amb experts i diversos espais de participació, i inclou aquesta diagnosi com a punt de partida. L’objectiu és anticipar unes polítiques municipals adaptades al canvi demogràfic i ajustar els serveis i equipaments a les necessitats de les pròximes generacions.

Atenció de proximitat 

La ciutat ofereix 62 serveis a les persones grans, i entre el 2015 i el 2018 s’ha incrementat un 65% el pressupost municipal que s’hi destina: de 83,8 a 138,3 milions d’euros.

Per adaptar-se a la tendència demogràfica, el nou pla inclou 77 accions emmarcades en quatre eixos principals: impulsar els serveis públics de la cura, fomentar la convivència i l’intercanvi generacional, facilitar l’aprenentatge i els espais de participació i aprofundir en els efectes socials i urbans del canvi demogràfic.

Per acostar l’atenció a les persones grans i avançar pel que fa a l’habilitació de les superilles de cures (zones als barris que disposen de diversos serveis socials i espais comunitaris), s’ha mapat la ciutat, illa a illa, amb els perfils socials dels usuaris. Així es podrà determinar amb més detall on és més adient agrupar els equipaments.

A més, es preveu que es desenvolupin camins amics per a la gent gran, mesures per facilitar l’accés a la cultura i reduir la bretxa digital, elaborar un llibre blanc sobre educació i analitzar les necessitats dels col·lectius més vulnerables per planificar accions concretes.

Notícies relacionades