Inversió de 30 milions per a projectes de proximitat als districtes

L’acord pressupostari d’esquerres que s’ha signat aquesta setmana ha concretat el desenvolupament d’un fons d’inversió de 30 milions d’euros destinat a projectes de proximitat a tots els districtes de la ciutat.

25/02/2021 12:09 h

Ajuntament de Barcelona

Durant el 2021, s’executaran un total de 83 actuacions d’impacte directe en la ciutadania, amb un èmfasi especial en la millora de l’espai urbà i el reforç dels serveis socials i d’atenció.

Es destinaran dos milions per districte i els deu restants es distribuiran seguint criteris de població i de renda. La concreció dels projectes s’ha treballat les darreres setmanes amb la participació dels consellers i conselleres de districte dels tres grups municipals.

El gruix de les inversions previstes es destinarà a millorar l’espai públic, incloent-hi equipaments, parcs, jocs infantils i carrils bici, així com també a adquirir finques i locals que es consideren d’interès públic.

  • Urbanització i mobiliari urbà (18 projectes): 6.148.671 euros
  • Carrils bici i mobilitat (9 projectes): 4.814.799 euros
  • Parcs i verd urbà (11 projectes): 3.150.000 euros
  • Adquisició de finques i locals (5 projectes): 2.939.031euros
  • Millores de jocs infantils (6 projectes): 429.000 euros
  • Pacificació d’entorns escolars (2 projectes): 350.000 euros

L’acord permet reforçar també els serveis socials i d’atenció, amb actuacions concretes per fer front a l’emergència social i d’habitatge, un suport directe al teixit productiu i l’ocupació i projectes per fomentar l’activitat econòmica.

Tots els projectes hauran de ser aprovats pels tres grups municipals que subscriuen l’acord i s’hauran d’executar durant el 2021. Una comissió de seguiment, que es reunirà cada dos mesos, en farà el seguiment.