La igualtat de gènere, de compliment obligat a l’Ajuntament

L’Ajuntament està treballant en un nou reglament per la igualtat de gènere que regeixi l’actuació del Govern i la gestió de la institució, de les entitats vinculades i els serveis municipals, amb l’objectiu de construir una ciutat més justa per a tothom.

02/07/2018 18:06 h

Ajuntament de Barcelona

El Reglament per la igualtat de gènere obligarà a aplicar la perspectiva de gènere en la contractació pública, la bretxa salarial i la paritat entre dones i homes, el repartiment just dels pressupostos, la participació política de les dones i la inclusió de la perspectiva de gènere en tots els documents normatius en àmbits com la cultura, l’urbanisme, l’esport, la salut, la seguretat, els drets socials i l’habitatge, entre d’altres.

Aquest reglament s’haurà d’aprovar al Plenari municipal i s’aplicarà a l’Ajuntament de Barcelona, als organismes autònoms, les societats mercantils i la resta d’entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament. A més, disposarà d’una comissió de seguiment que n’assegurarà l’aplicació.

Moviment feminista

En l’elaboració del reglament participen dones, moviments feministes i altres entitats organitzades per la igualtat de gènere. A més, en el procés d’elaboració també participaran associacions de dones juristes i jutgesses, grups de recerca, professorat i personal acadèmic expert en la matèria, la Comissió de Treball per a la Igualtat de Gènere del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el conjunt de la ciutadania.

El 18 de juny es va fer la primera sessió de treball amb les membres del Plenari del Consell de Dones de Barcelona. El 5 de juliol tindrà lloc la segona sessió, i a l’octubre es farà una sessió de recollida de propostes oberta a tota la ciutadania.

En paral·lel, a partir del 9 de juliol es farà un procés participatiu virtual a través del web Decidim Barcelona.

 

Més informació

Etiquetes associades a la notícia