A causa d'una incidència tècnica és possible que en alguns serveis es produeixin talls puntuals.

Disculpeu les molèsties que aquesta incidència us pugui ocasionar.

La Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans va atendre 210 persones l’any 2019

L’informe anual de la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH) dels anys 2018 i 2019 fa una radiografia de la situació de les 210 persones ateses l’any passat i les 153 de l’any anterior i de la feina que es fa a Barcelona per combatre un delicte que vulnera greument els drets humans.

09/11/2020 14:54 h

Ajuntament de Barcelona

Les persones usuàries són majoritàriament dones (el 90%), d’arreu del món (n’hi ha de 38 nacionalitats, tot i que hi predomina la nigeriana), d’entre 18 i 39 anys i que es troben en una situació administrativa irregular (el 66,66%), en alguns casos, fins i tot, amb procediments d’expulsió oberts. Malgrat ser minoritaris, també ha augmentat el nombre de casos d’homes atesos (de 10, el 2018, a 21, el 2019) i de persones de més de 40 anys.

Les dones ateses han patit principalment explotació sexual (el 84%), i els homes, explotació laboral. Malgrat tot, s’ha detectat que les finalitats s’estan diversificant, i es força també les persones a la servitud domèstica, la mendicitat, la comissió de delictes o l’extracció d’òrgans, en alguns casos, combinant més d’una forma d’explotació.

La detecció i derivació de casos es fa principalment a través del Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS), de la Guàrdia Urbana de Barcelona, del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i de les entitats especialitzades de llarga tradició en la protecció de les víctimes del tràfic d’éssers humans, com SICAR cat i la Fundació APIP-ACAM, amb les quals es col·labora estretament i es fan actuacions conjuntes.

Serveis 

Entre els serveis que presta la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans destaca especialment el d’assessorament i representació jurídica gratuïta, que va atendre 54 persones entre el 2018 i el 2019 i va permetre impulsar 10 autoritzacions de residència i concedir 12 autoritzacions de residència per col·laboració amb les forces de seguretat. També és molt important la tasca del servei d’assessorament i tractament psicològic especialitzat, que el 2019 va atendre un 22% més de persones que el 2017.

La UTEH es va crear l’octubre del 2016 i cada any es treballa per millorar els serveis que ofereix, especialment ampliant els serveis d’acollida, oferint assessorament jurídic i psicològic i optimitzant la coordinació amb altres serveis municipals, com el SARA, els PIAD, el SAIER o els serveis socials bàsics i especialitzats.

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades