Les noies i els nois presenten les seves propostes per millorar la igualtat a Barcelona

El jovent de Barcelona ha presentat les seves propostes i compromisos per millorar la igualtat pel que fa a l’educació i a la ciutat en la XXV Audiència Pública a les Noies i els Nois de Barcelona, que duu el lema “Educant en la igualtat”.

10/06/2020 14:40 h

Ajuntament de Barcelona

Enguany hi han participat 1.800 alumnes de 32 centres educatius repartits pels 10 districtes de la ciutat, que han treballat i reflexionat conjuntament entorn de les desigualtats provocades per motius de gènere i sexualitat.

Després de denunciar l’existència de situacions injustes i desiguals provocades pel sexisme a l’espai públic, als centres educatius, en l’àmbit familiar i a les xarxes socials, han exposat les seves peticions a les institucions polítiques, al professorat i als familiars:

Propostes a l’Ajuntament:

 • Rebutjar la publicitat sexista.
 • Crear punts d’acollida per a qui se senti assetjada pel carrer.
 • Promoure la contractació de dones on tinguin menys presència.
 • Impartir formació a persones grans sobre gènere, noves masculinitats i diversitat sexual.

Propostes als centres educatius:

 • Establir protocols contra les situacions masclistes i actuar-hi amb contundència.
 • Formar el professorat sobre gènere, noves masculinitats i diversitat sexual.
 • Fer canvis als patis perquè siguin més inclusius i totes les persones s’hi sentin convidades a jugar.
 • Introduir exemples femenins en totes les àrees i assignatures.

Propostes a les famílies:

 • No fer diferències entre nens i nenes a l’hora d’educar, jugar o transmetre valors.
 • Repartir equitativament les tasques de casa.
 • Parlar sobre diferents masculinitats i diversitats sexuals.
 • Formar-se en les matèries sobre les quals creuen que no tenen suficient informació.
 • Acceptar els seus fills i filles tal com són.

Per la seva part, els i les joves es comprometen a trencar el silenci i pronunciar-se denunciant i prenent partit davant d’una situació d’injustícia, a ajudar i atendre qui pateixi aquestes desigualtats, a reflexionar sobre les seves accions i treballar per conscienciar les persones del seu entorn a favor d’una educació i una societat més igualitària.