Més atenció i ajuts per trobar feina a dones en situació de vulnerabilitat

El paquet de mesures que formen part de l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat ha permès oferir assessorament laboral, ajudes directes i programes d’ocupació a dones que es troben en una situació de vulnerabilitat, sobretot en l’àmbit laboral.

03/04/2021 11:24 h

Ajuntament de Barcelona

El programa Làbora ha atès 6.664 persones, de les quals el 67% eren dones. D’aquestes dones, 792 han estat contractades, amb un perfil majoritari de més de 45 anys.

A més, s’ha augmentat el nombre de contractes municipals que incorporen clàusules d’equitat de gènere; se n’han registrat un total de 349, 24 més que l’any anterior. Finalment, s’han reforçat els punts de defensa dels drets laborals, que durant el 2020 han incrementat en un 60% el nombre de persones ateses. De les més de 2.600 persones que han accedit al servei, el 66% han estat dones.

En un any marcat per la pandèmia, s’han prioritzat les actuacions destinades a combatre les situacions més urgents de precarietat femenina, amb l’objectiu de promoure la inserció i la permanència en el mercat de treball de dones en situació de vulnerabilitat.

Combatre la feminització de la pobresa

Durant l’any 2020 s’ha resolt una subvenció municipal extraordinària de 450.000 euros per a projectes que treballen per a la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones, que inclou 46 iniciatives destinades a impulsar la inserció laboral, l’empoderament i la participació de les dones. Els projectes s’adrecen majoritàriament a dones que es troben en situació de precarietat, sense llar, amb diversitat funcional o amb problemes de salut, i a dones migrants, gitanes, víctimes de violència masclista o treballadores de la llar i les cures.

Corresponsabilitat de les cures

Pel que fa a l’impuls de la corresponsabilitat en el treball domèstic i de les cures, s’ha ampliat el projecte “Canviem-ho”, desenvolupat pel Servei d’Atenció a Homes, amb l’objectiu de promoure les relacions igualitàries i prevenir la violència masclista. També s’ha ampliat el programa Respir Plus, que ha atorgat 222 ajuts per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores que treballen amb la gent gran. A més, durant el 2020 també s’han concedit més de 440 ajuts per a activitats de lleure per als infants de famílies en situació de vulnerabilitat.

En l’àmbit de la salut, s’han reforçat les mesures per garantir l’accés a complements i prestacions bàsiques dels col·lectius més vulnerables. Durant el 2020, 1.196 persones han rebut ajuts per a tractaments farmacològics, el 53% dones, i gairebé 5.000 s’han beneficiat del servei municipal d’odontologia per a persones en situació de vulnerabilitat, també amb un 53% de dones.

La situació sanitària ha posat en evidència la importància del treball de les cures i la necessitat de corresponsabilitat, i, alhora, ha visibilitzat la manca de cura que pateixen les mateixes dones que se n’encarreguen. Per aquest motiu, s’ha reforçat l’atenció psicològica per a dones cuidadores a través dels punts d’informació i atenció a les dones (PIAD).

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades