Més perspectiva feminista per al pressupost del 2022

L’informe d’impacte de gènere del pressupost constata que la despesa municipal tindrà més efecte sobre la reducció de les desigualtats entre dones i homes mitjançant la distribució de recursos públics. S’ha analitzat un 25% més de quantitat econòmica: més de 1.000 milions d’euros dels capítols 2 i 4, dels quals el 94% (1.043,4 milions d’euros) es destina a suprimir les desigualtats.

31/12/2021 11:09 h

Ajuntament de Barcelona

Això suposa un augment exponencial de la proporció de pressupost transformador, ja que l’any 2017 va ser del 15%. Amb independència de la part analitzada, s’estima que com a mínim un 41% dels programes pressupostats té un impacte positiu per combatre les desigualtats de gènere.

Al pressupost del 2022, els programes analitzats preveuen implementar 142 actuacions per a la igualtat, a les quals es destinen un total de 174,4 milions d’euros, que és la xifra més gran recollida en els informes d’impacte de gènere de pressupost des que es van començar a elaborar el 2016.

A més de les accions directes, el pressupost s’ha dissenyat des d’una òptica de transversalitat, perquè la majoria de les actuacions municipals tinguin incidència positiva en la igualtat entre dones i homes. En aquest sentit, l’estudi d’impacte de gènere del pressupost inclou per primera vegada l’anàlisi dels treballs de cures i de les polítiques de temps, un àmbit desatès sovint en la mirada tradicional de les polítiques públiques i reivindicat pel feminisme.

En el pressupost del 2022 hi ha 19 programes vinculats a les cures, amb un total de 187 milions d’euros, i la majoria tenen un impacte de gènere transformador de les desigualtats. Per exemple, Assistència Sanitària, dedicat en gran mesura a la cura de les persones; Mercats, per crear espais de cura a les seves instal·lacions, o Mobilitat, per facilitar la connexió del transport públic amb els centres sanitaris i altres equipaments.

Per a més informació, consulteu l’Informe d’impacte de gènere del pressupost 2022.

Notícies relacionades