El dèficit de residències públiques és una realitat a la ciutat

El primer informe sobre el mapa de residències públiques per a la gent gran a la ciutat xifra el dèficit d’inversió de la Generalitat en 2.780 places públiques i un sobrecost estimat per a l’Ajuntament de 18 milions d’euros.

06/07/2018 17:56 h

Ajuntament de Barcelona

Una oferta insuficient

Actualment Barcelona disposa de 13.051 places de residència. Un 42% del total (5.507 places) formen part de la xarxa pública, i són pròpies, concertades o col·laboradores; un 46% (5.982 places) estan ubicades en centres privats, però disposen d’una prestació econòmica vinculada, i el 12% restant (1.562 places) són privades.

A l’abril d’aquest any hi havia un total d’11.273 sol·licituds per entrar a una residència, fetes per 8.063 persones que estan en llista d’espera. Una mateixa persona pot fer fins a tres sol·licituds d’ingrés en centres diferents, i mentre espera una plaça en un centre determinat, pot estar ingressada en un altre.

D’aquestes 8.063 persones, 3.945 barcelonins i barcelonines esperen la plaça en un domicili particular i, per tant, poden estar rebent atenció municipal a través del Servei d’Ajuda al Domicili (SAD), el Servei d’Atenció d’Urgències a la Vellesa (SAUV) o un equipament sociosanitari, entre d’altres.

Aquesta situació té un sobrecost estimat per a l’Ajuntament de 18 milions d’euros anuals, dels quals 11 milions d’euros són per atendre a través del SAD les persones que haurien d’estar ingressades, i els altres 7 milions d’euros són per acollir temporalment gent gran que es troba en una situació d’urgència social a través del programa SAUV.

Una societat que envelleix

L’objectiu de l’informe és fer una radiografia acurada de la situació per poder afrontar l’envelliment actual i futur de la societat, a més de clarificar competències entre administracions i incrementar la col·laboració en el marc del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (integrat un 60% per la Generalitat i un 40% per l’Ajuntament) per abordar la manca de recursos i millorar la qualitat del servei.

La competència en la creació, la gestió i el finançament de places d’acolliment residencial és de la Generalitat; l’Ajuntament és competent per programar, prestar i gestionar serveis socials especialitzats. Així doncs, la Generalitat és la que ha de promoure el finançament dels equipaments i la seva construcció, mentre que els municipis han de facilitar el sòl. El conveni signat l’any 2005 entre totes dues administracions recollia la construcció de deu residències d’atenció a la gent gran, de les quals només se n’han construït quatre.

L’Ajuntament farà arribar al Govern català propostes de millora de la gestió del model residencial, entre les quals destaquen la construcció d’una taula bilateral entre ambdues administracions, un pla de xoc immediat per fer front a les llistes d’espera i l’actualització del conveni d’equipaments per incrementar el nombre de places públiques.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades