El doble de recursos per a les persones cuidadores

Es doblarà el pressupost del programa “Respir Plus”, que proporciona estades temporals a gent gran en situació de dependència, a fi que les persones que en tenen cura puguin atendre les seves necessitats personals, com el descans o la salut.

28/03/2018 17:34 h

Ajuntament de Barcelona

Se’n podran beneficiar al voltant de cinc-centes famílies cuidadores que conviuen amb persones de més de 65 anys i requereixen atenció i suport per fer les seves activitats bàsiques. Amb l’ampliació del programa, la cobertura s’amplia del període vacacional a tots els mesos de l’any, fet que donarà més autonomia a les persones cuidadores, que podran fer altres tasques mes enllà de les vacances.

Amb aquesta ampliació del pressupost, que passa dels 300.000 euros destinats fins ara al programa als 600.000, l’Ajuntament vol donar resposta a la manca de recursos amb què es troben les persones dependents i les famílies que se’n fan càrrec. De fet, el perfil majoritari de les persones cuidadores és el d’una dona d’entre 55 i 76 anys que es dedica de manera pràcticament exclusiva a cuidar un familiar dependent.

En aquest enllaç al programa “Respir Plus”, podeu consultar tots els requisits per ser-ne beneficiaris.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades