Nova onada d’ajuts al pagament de l’IBI i del lloguer

La tercera edició dels ajuts per subvencionar les despeses d’habitatge als col·lectius amb pocs recursos econòmics preveu subvencions de fins a 200 euros, perquè se’n beneficiïn el màxim de persones, llogateres o propietàries.

15/06/2018 15:27 h

Ajuntament de Barcelona

Els ajuts financen el 75% de l’import de l’IBI de l’habitatge, fins a un màxim de 200 euros per família. Hi poden optar persones empadronades a l’habitatge de residència amb uns ingressos bruts limitats. En el cas d’una família de quatre membres, aquests ingressos haurien de ser de 23.343 euros o menys.

Les sol·licituds es poden tramitar demanant una cita prèvia a les oficines d’atenció ciutadana (OAC) o a través del web específic dels ajuts. Ara comença una campanya informativa que, a més de les OAC, es farà a través dels centres de serveis socials, les oficines d’habitatge, els casals de gent gran, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) i l’Institut Municipal d’Hisenda.

Es tracta de la línia d’ajuts municipals amb més persones beneficiàries. En l’edició del 2017, a la qual es va acabar destinant un milió d’euros, més de 5.400 famílies se’n van beneficiar, el doble de les que ho van fer el 2016, i enguany es confia d’arribar a encara més llars.

Els ajuts se sumen a d’altres d’existents per pagar l’IBI a col·lectius com les persones vídues de més de 65 anys, les famílies monoparentals i les famílies nombroses llogateres. El 76% de les persones beneficiàries dels diferents ajuts per pagar l’IBI concedits el 2017 eren dones, cosa que referma l’estratègia municipal contra la feminització de la pobresa i la precarietat.

Etiquetes associades a la notícia