Pla de treball per combatre la soledat no volguda

Nou pla de treball per assolir l’estratègia municipal contra la soledat, que inclou les tasques de planificació i elaboració. La mesura de govern es presentarà a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports dimarts, 20 d’octubre. El document final de l’estratègia, que integrarà totes les mesures i actuacions municipals per combatre la soledat no volguda en totes les etapes de la vida, serà definitiu el 2021 i inclourà accions definides en col·laboració amb les diferents àrees del consistori i amb professionals, experts, acadèmics i entitats de la ciutat.

18/10/2020 10:32 h

Ajuntament de Barcelona

L’Estratègia municipal contra la soledat es planteja com un pla amb un període d’implantació, actualització i activitat de deu anys. Serà un full de ruta flexible que marcarà les grans línies estratègiques i d’acció per combatre la soledat a la ciutat, amb la possibilitat d’adaptar-se als canvis socials i les noves realitats.

A més, incorporarà una mirada de ciutat perquè les entitats, la ciutadania i el món acadèmic també puguin fer-se responsables de l’estratègia, amb l’objectiu de consolidar un pacte ciutadà contra la soledat en què s’interpel·lin els aspectes de la vida de la ciutadania i no només els que afectin la institució municipal.

Consulta la Mesura de govern per l’elaboració de l’Estratègia municipal contra la soledat.

Accions previstes en el marc de l’estratègia

  • Presència en tots els equipaments municipals, sobretot, els que donen servei a les franges d’edat més vulnerables, com les persones grans, però també els adolescents i joves. Ja està en marxa un estudi que establirà les bases per detectar i tractar la soledat als casals i espais municipals de persones grans, i també s’està preparant una guia adreçada a professionals que treballen amb adolescents i joves.
  • Reunions amb els òrgans consultius i de participació municipals i amb les entitats principals per continuar establint col·laboracions i aliances per combatre la soledat.
  • Subvenció de projectes: a partir del 2021 se subvencionaran els projectes que incorporin la mirada de la soledat en infants, joves i persones grans.
  • Dimensió territorial: s’atendran els diferents perfils i necessitats de cadascun dels districtes i, sobretot, els barris, perquè són els espais principals en què es generen els vincles socials.
  • Reflexió i foment del debat públic sobre la soledat: a través d’encàrrecs a experts i expertes acadèmics i intel·lectuals de l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.
  • Campanya de comunicació i sensibilització: per ajudar a desestigmatitzar i
    sensibilitzar sobre la soledat amb l’objectiu de combatre el mite que la soledat només la pateixen les persones grans.
  • Creació d’una taula de seguiment i avaluació: se sumarà al Consell Assessor Científic contra la Soledat (CACS) amb representants dels àmbits polític, gerencial, científic, tècnic, territorial i d’entitats.

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades