A concurs 300 habitatges nous a preu assequible

Es convocaran dos concursos per treure a licitació un nou paquet de quatre solars destinats a la construcció de prop de tres-cents habitatges protegits d’obra nova. Dos dels solars s’adjudicaran a cooperatives d’habitatge mitjançant el dret a superfície, i els altres dos a fundacions i entitats sense ànim de lucre, per crear habitatge de lloguer assequible.

22/10/2017 12:08 h

Ajuntament de Barcelona

Amb els dos concursos simultanis s’implanta un nou model municipal d’adjudicació de solars a entitats i cooperatives que fins ara col·laboraven amb el consistori per la via dels convenis. Segons el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, els concursos plantegen dos grans canvis amb relació a processos anteriors, dels quals un és la fórmula de concurs obert. “Abans es feien convenis directament, però ara considerem que és important que surtin a concurs de licitació, per qüestions de transparència i concurrència pública”, ha manifestat Montaner.

L’altre canvi té a veure amb la titularitat del sòl, que seguirà sent públic en el futur. “Una de les premisses d’aquest Ajuntament és que el sòl públic ho segueixi sent per sempre, ja que abans passava a ser propietat d’aquestes fundacions i cooperatives”, ha recordat el regidor.

Cooperatives

En el cas dels dos solars destinats a cooperatives, el que es ven a la cooperativa és el dret de superfície per un període de 75 anys, ampliable a 90. És a dir, la cooperativa té dret sobre el vol, que és allò que es construeix sobre el terreny, però el sòl segueix sent de propietat municipal. Els solars que surten a licitació amb aquesta modalitat són el de l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, a Horta-Guinardó, i el del carrer d’Aiguablava, a Nou Barris. En total, es preveu la construcció de 161 habitatges amb aquest sistema i s’estableixen diferents normatives per garantir-ne l’ús públic i el destí social.

Fundacions i entitats sense ànim de lucre

Les fundacions i entitats sense ànim de lucre que optin a la gestió d’alguns dels altres dos solars (avinguda d’Escolapi Càncer, a Nou Barris, i carrer de Bolívia, a Sant Martí) han d’oferir preus de lloguer limitats, iguals o inferiors als preus que la llei marca com a protegits (7,28 euros per metre quadrat). Aquests habitatges s’adjudicaran a persones que es trobin al registre de sol·licitants de Barcelona. En total, es preveu la construcció de 115 habitatges d’aquestes característiques, tots per a lloguer.

Diversificació de models

La convocatòria d’aquests dos nous concursos públics completa el ventall de fórmules previstes pel Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025 i, segons Montaner, mostra clarament l’aposta municipal per la diversificació. “No podem desaprofitar cap oportunitat i hem d’innovar nous camins per multiplicar l’habitatge a preu assequible a Barcelona”, ha declarat.

Aquesta diversificació es mostra no solament amb els actuals concursos destinats a cooperatives i fundacions, sinó també mitjançant diferents models ja establerts: la promoció directa d’habitatge públic, impulsada pel futur Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (actual Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona), l’impuls del cohabitage —amb cinc projectes de cooperatives en marxa ja licitats en cinc solars— i la promoció de l’habitatge mitjançant un operador mixt, publicoprivat, que es constituirà durant els pròxims mesos.

Etiquetes associades a la notícia