A la Marina posem tota l'energia!

L’obertura d’un nou punt d’assessorament energètic als barris de la Marina forma part d’una de les mesures del projecte pilot “Al barri de la Marina, posem tota l’energia”, que pretén reforçar la detecció de la pobresa energètica i la defensa dels drets energètics dels veïns.

15/02/2018 17:36 h

Ajuntament de Barcelona

Durant sis mesos, el projecte pilot té l’objectiu de treballar en xarxa i desenvolupar accions adaptades a les característiques socioeconòmiques dels barris de la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell.

Aquests dos barris presenten una sèrie d’indicadors d’atur, de rendes baixes i d’inseguretat residencial, entre altres, que mostren una vulnerabilitat energètica alta. A tota la ciutat, es calcula que 170.000 persones estan en situació de pobresa energètica.

En la campanya “Als barris de la Marina, posem tota l’energia” participen serveis, entitats i comunitats de veïns que reben formació en drets energètics amb l’objectiu de ser detectors potencials de casos de pobresa energètica entre el veïnat, i poder informar, sensibilitzar i derivar aquests veïns i veïnes al nou Punt d’Assessorament Energètic (PAE) de la Marina. El treball en xarxa permetrà “tenir més ulls que ens ajudin a donar un millor servei de defensa dels drets energètics dels veïns i les veïnes”, ha destacat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz.

El projecte pilot s’avaluarà periòdicament i, eventualment, es podria ampliar a altres barris amb vulnerabilitat energètica alta.

Nou PAE als barris de la Marina

Amb l’obertura del nou punt d’assessorament energètic a la Marina, aquest any els onze punts d’assessorament en drets energètics amplien els serveis per promoure l’estalvi i l’eficiència energètica.

Durant el primer any del servei, els punts d’assessorament energètic (PAE) han atès 23.000 persones per ajudar-les a defensar els seus drets energètics i assessorar-les sobre l’estalvi i l’eficiència energètica, i han evitat 5.020 talls de subministrament.

L’estalvi energètic municipal per a la defensa dels drets energètics

Els 47 equipaments municipals que participen en la Marató d’Estalvi Energètic han aconseguit estalviar, durant la primera setmana, un 3,14% de consum d’electricitat, un 17,88% de gas i un 14,90% d’aigua. L’estalvi econòmic que es generi durant el mes de febrer es destinarà a finançar la campanya de drets energètics iniciada a la Marina.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia