El 30% dels nous habitatges serà protegit

La Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona aprova definitivament les dues mesures pioneres a l’Estat per defensar el dret a l’habitatge: la protecció del 30% de les noves promocions i les grans reformes i el dret de compra preferent de solars i edificis per l'Ajuntament, amb la declaració de tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte.

05/12/2018 17:43 h

Ajuntament de Barcelona

La reserva del 30% suposa l’ampliació del parc públic d’habitatge, especialment als barris cèntrics que més pateixen l’especulació immobiliària i la gentrificació, i on la manca de solars dificulta la construcció de pisos protegits. Es calcula que amb la nova regulació més del 50% dels nous habitatges assequibles s’ubicaran en aquests barris.

Dret preferent de compra

La mesura va acompanyada de la declaració de tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte, a fi que l’Ajuntament pugui adquirir de manera preferent solars i edificacions —entre els quals es trobaria aquest 30% d’habitatge protegit— per ampliar el parc d’habitatge públic distribuït així per tots els districtes.

La iniciativa, que implica el sector privat, afectarà tant les noves edificacions com les grans rehabilitacions que superin els 600 metres quadrats. Per tant, es corresponsabilitzarà els promotors immobiliaris privats a l’hora de garantir el dret a una llar digna i adequada.

Es preveu que amb la reserva del 30% s’incorporin al parc d’habitatge assequible uns 330 pisos cada any, una xifra que contribuiria a contrarestar les pujades abusives dels preus del lloguer, que dificulten la preservació dels teixits veïnals.

Els habitatges protegits seran de règim general, i es calcula que un 75% dels barcelonins i barcelonines podran accedir-hi. El preu assequible dels pisos, que determina la Generalitat, seria, avui dia i per un pis de 80 metres quadrats, de 512 euros al mes en cas de lloguer i 136.400 euros en cas de compra.

Aprovació al Plenari municipal

Ambdues mesures van rebre el suport dels grups municipals de Barcelona en Comú, el Grup Municipal Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya, la CUP – Capgirem Barcelona i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé, que varen votar a favor de l’aprovació al Ple municipal del 28 de setembre. El Partit Popular de Catalunya va votar-hi en contra i Ciutadans va votar a favor de declarar tot el municipi àrea de tanteig i retracte, però es va abstindre en la protecció del 30%.

Reivindicació social

La nova regulació neix de la reivindicació de les entitats que defensen el dret a una llar digna i que han donat veu a la demanda ciutadana per posar fre a l’especulació immobiliària que obliga els veïns i veïnes a marxar dels seus barris. El grup d’entitats que ha encapçalat la iniciativa està format per la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Observatori DESC, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) i el Sindicat de Llogaters.

Canvi del paradigma d’habitatge a les ciutats

La mesura s’emmarca dins d’un canvi del model d’habitatge a les grans ciutats, i que segueix l’exemple de grans metròpolis com París, Londres o Nova York, que ja apliquen polítiques de reserva d’habitatge assequible amb èxit des de fa anys. Amb l’aprovació, Barcelona es converteix en la primera ciutat de l’Estat que introdueix aquesta regulació, un pas endavant en la defensa del dret de l’habitatge que s’espera que segueixin altres grans ciutats que pateixen els mateixos problemes per garantir l’accés a una llar digna i adequada.

Terminis d’aplicació i exempcions

Les modificacions del Pla general metropolità s’aplicaran a partir de l’aprovació definitiva de la Subcomissió d’Urbanisme i de l’entrada en vigor amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de la reserva del 30%, n’estaran exemptes les llicències presentades durant els dos anys següents a l’entrada en vigor de la mesura que acreditin haver adquirit els solars per a les noves promocions entre l’1 de juliol de 2016 i l’aprovació inicial. Les llicències presentades entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2016 hauran d’aplicar la protecció del 30% de l’habitatge, però podran presentar un estudi econòmic que justifiqui que aquesta reserva implica la inviabilitat del projecte econòmic. L’Ajuntament avaluarà la proposta i determinarà si la inviabilitat està justificada i comporta l’exempció del 30%, si el projecte permet l’aplicació d’un percentatge més baix de protecció de l’habitatge, i sempre que compleixi els mínims de la legislació catalana, o si s’hi ha d’aplicar la reserva completa del 30% d’habitatge protegit.

En el cas de la declaració de la ciutat com a àrea de tanteig i retracte, aquesta mesura s’aplicarà durant sis anys, prorrogables a sis més, i servirà per aturar operacions clarament especulatives, especialment aquelles que condueixin a l’adquisició de finques per grans fons d’inversió.

Etiquetes associades a la notícia