Acord perquè les famílies vulnerables del carrer de l’Hospital, 99, puguin quedar-se a casa

Acord per resoldre la situació d’emergència de l’edifici del carrer de l’Hospital, propietat del fons d’inversió Anticipa, on set famílies s’enfrontaven a un procés de desnonament. Anticipa volia buidar l’edifici per llogar-ne els pisos, un cop rehabilitats, al mercat lliure. Ara les famílies tindran un contracte de set anys per sota del preu de mercat, i se’ls reformarà l’habitatge.

15/07/2019 14:30 h

Ajuntament de Barcelona

L’acord s’ha tancat amb les tres parts implicades: les famílies afectades, la societat propietària de l’edifici i les entitats socials que donaven suport a les famílies.

Anticipa, la companyia propietària de l’edifici, s’ha compromès a mantenir les famílies vulnerables als habitatges amb un lloguer assequible i a rehabilitar els pisos de la finca de manera progressiva mantenint en tot moment les famílies a l’edifici.

Lloguer de set anys

La durada dels contractes de lloguer serà de set anys per a les famílies en situació de vulnerabilitat i amb un preu assequible d’acord amb els seus ingressos, que es complementarà fins a arribar aproximadament als 700 euros mensuals. El compromís adquirit per totes les parts ha permès que dues terceres parts de l’edifici romanguin en règim de lloguer assequible per al veïnat del barri.

A més, l’Ajuntament oferirà a les famílies programes socials i d’ajuda per pagar el lloguer segons la seva situació.

Etiquetes associades a la notícia