Ajustos urbanístics per avançar en el futur del barri de Vallcarca

Els canvis són fruit de la feina conjunta entre el veïnat, entitats i Ajuntament al llarg del procés de debat mantingut els últims mesos per tirar endavant propostes per a la reactivació de Vallcarca.

17/05/2018 09:42 h

Districte de Gràcia

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat inicialment, amb els vots a favor del Govern municipal, C’s, la CUP-Capgirem i del regidor no adscrit, Gerard Ardanuy i les abstencions de PP i ERC, una Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit de l’avinguda de l’Hospital Militar-Farigola, al barri de Vallcarca i els Penitents del districte de Gràcia. Després de veure la primera llum verda, ara s’exposarà al públic i després encararà la tramitació per a la seva aprovació definitiva.

Es tracta d’un nou ajust del planejament fruit del treball mantingut entre l’Ajuntament i els veïns i veïnes els últims mesos per donar un impuls definitiu a la reactivació de Vallcarca.

De la feina conjunta en va sorgir la convocatòria d’un concurs d’idees a iniciativa de la Taula de Treball d’Urbanisme de Vallcarca que va donar com a proposta guanyadora el projecte ‘Arrels’, que posava en valor els recursos, infraestructures i patrimoni històric i identitari del barri.

Adaptar-se a l’entorn

Així doncs, la modificació puntual de planejament aprovada es desenvolupa sobre dos espais contigus a l’àmbit de l’MPGM principal, i pretén adequar els espais d’Hospital Militar-Farigola a la nova realitat de l’entorn que els envolta i al debat fet en el marc del procés participatiu sobre la transformació de la zona.

El primer dels dos subàmbits està delimitat pels carrers Mare de Déu del Coll, de les Medes, Farigola, l’avinguda de Vallcarca i el passatge de la Farigola, amb una superfície de 4.227 m2. Per mantenir la coherència amb l’MPGM del barri de Vallcarca, que manté l’edifici de la cantonada de Farigola i avinguda Vallcarca, el nou planejament preveu modificar les alineacions de Farigola per mantenir l’amplada prevista del carrer d’11 metres, i redueix de 15 a 11 metres l’amplada prevista a Medes.

A més, es manté el nou sostre al perímetre de l’illa, tot i que no en illa tancada sinó en blocs amb geometria més oberta, i s’obren nous passos que connecten Farigola amb Mare de Déu del Coll i Medes. També es manté el pas amb les escales existents del passatge de Farigola, i es ressitua la zona verda al centre de l’illa, connectant Farigola i Medes.

Pel que fa al segon subàmbit, està format per les parcel·les dels números 24 i 26-28 del carrer de Farigola, amb una superfície de 982 m2. En aquest cas, s’ajusta la volumetria dels edificis per fer l’ordenació compatible amb el manteniment d’un edifici ja existent a l’interior de la parcel·la de Farigola 26-28, de planta baixa i planta pis.