Aturades les obres d'un edifici del Poble-sec per protegir-ne un llogater

L’Ajuntament de Barcelona ha aturat en els darrers dies les obres en dos edificis d'habitatges, un al barri del Clot i un altre al Poble-sec, per haver vulnerat els drets dels llogaters. En tots dos casos, es va detectar que els promotors dels projectes —fons d’inversions i societats immobiliàries— estaven fent reformes integrals sense tramitar la llicència d’obres corresponent. “Hem d’actuar amb la màxima duresa, estem totalment en contra d’aquestes intervencions abusives i il·legals que actuen a la ciutat sense escrúpols i sense tenir en compte què és el que marquen les lleis", ha afirmat Josep Maria Montaner, regidor d'Habitatge i Rehabilitació.

06/02/2018 11:02 h

Ajuntament de Barcelona

El primer dels casos el va detectar el Districte de Sants-Montjuïc, que va notificar la suspensió immediata de les obres que Vertice Nedax, SL estava desenvolupant al carrer de Murillo 12, al Poble-sec. La societat, vinculada a Norvet SL, estava rehabilitant la finca per fer-hi habitatges de luxe. Els serveis tècnics del Districte van detectar que s’havien anat tramitant fins a una vintena de comunicats d’obres puntuals. A través d’una inspecció va quedar acreditat que amb aquests comunicats d’obres puntuals el que en realitat s’havia fet era una rehabilitació integral de l’edifici.

Només s’hi va deixar fora de la rehabilitació un dels immobles, on encara resideix un veí amb els seus dos fills menors d’edat. La companyia va incomplir amb aquest llogater la seva obligació legal d’oferir un allotjament durant les obres, per evitar-li els inconvenients i per la seva seguretat. A més a més, aquest veí es troba en una situació de vulnerabilitat perquè el fons que ha adquirit l’immoble no li va voler renovar el contracte de lloguer. Aquesta família, que viu a la finca des del 2008, va sol·licitar ajuda a l’Oficina d’Habitatge de Sants-Montjuïc i les entitats veïnals del barri. Els esforços que s’han fet per intentar arribar a un acord amb la societat propietària de l’edifici han estat infructuosos, ja que aquesta societat s’ha negat a participar en tot moment en la proposta de mediació que se li ha ofert per tal de cercar una solució per la renovació del contracte de lloguer.

A més, en aquesta mateixa finca del carrer de Murillo, Norvet SL ha ofert a un altre veí que encara hi resideix —aquest en règim de lloguer de renda antiga— la possibilitat d’instal·lar-se en un local sense cèdula d’habitabilitat.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona ha adreçat una carta a les societats Norvet SL i Vertice Nedax SL exigint que retirin la petició de desnonament i s’avinguin a trobar una solució digna per al llogater.

Canvis en les sol·licituds de llicències per protegir les famílies llogateres

Per tal de donar més garanties als drets de les famílies llogateres, l’Ajuntament impulsa una reforma de l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO). Amb els canvis proposats, es vigilarà molt atentament que les obres que es desenvolupin en els edificis siguin ajustades al tipus de llicència o de permís que es tramita per fer-les. A partir d’ara cal incorporar una declaració responsable signada pels propietaris de la finca. Aquesta declaració responsable recollirà el compliment dels drets i obligacions pertinents envers els llogaters respecte el seu reallotjament i retorn, si estan dins dels supòsits recollits en la normativa.

Etiquetes associades a la notícia