Prova de tres prototips innovadors per ampliar i millorar habitatges

Els prototips de construcció industrialitzada que permeten ampliar i augmentar el confort i el rendiment energètic dels edificis de la ciutat, i millorar l’entorn urbà s'estan testejant en una parcel·la del Campus Diagonal-Besòs de la UPC. Són les tres propostes guanyadores del repte llançat el 2022 per la Fundació BIT Habitat i l’Institut Municipal d’Urbanisme per buscar solucions innovadores per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges.

02/07/2024 13:16 h

Ecologia Urbana

Qui passegi pels voltants d’aquesta parcel·la, ja en terrenys de Sant Adrià del Besòs, veurà tres mòduls gegants semblants a tres façanes d’edificis, però sense la resta dels habitatges que hi hauria d’haver a continuació. Són els prototips ALIGRA, Regenerar Barcelona i InnoFAB, guanyadors del repte, pensats per adaptar-se a edificis d’habitatges existents. Són estructures de fusta o metàl·liques que afegeixen una nova façana als edificis que els permet guanyar espai nou (balcons, noves estances o zones comunitàries), o millorar-ne l’aïllament i l’impacte del sol. També plantegen estructures als terrats per posar-hi panells solars, cobertes verdes o per captar i reutilitzar l’aigua de la pluja.

A través d’aquests prototips de construcció industrialitzada, és a dir, que es poden fer de manera senzilla, ràpida i econòmica, es podrà millorar el confort, les condicions d’habitabilitat i la sostenibilitat dels edificis actuals, i reduir així les emissions de CO₂ i els consums energètics.

Rehabilitar edificis ràpidament

Aquests sistemes industrialitzats es poden fabricar als tallers per parts, i després es munten directament als edificis i així les obres es fan el doble de ràpid que amb altres sistemes tradicionals. Segons l’envergadura del projecte, podria ser d’entre 6 i 9 mesos, per un bloc d’habitatges sencer, en lloc dels 12 a 18 mesos d’una obra convencional, amb la reducció de molèsties que això suposa. La reducció de costos també permetria rehabilitar ràpidament un gran volum d’habitatges.

Ara, els tres prototips es monitoraran durant 12 mesos en un solar del Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a Sant Adrià de Besòs, per tal de valorar els impactes en salut i confort, resiliència urbana, eficiència energètica, economia circular i biodiversitat. Això serà possible gràcies a la instal·lació d’un sistema de sensors dedifici intel·ligent que permetran la mesura de diversos paràmetres en continu.

La convocatòria d’aquest repte ha suposat una inversió de més de 410.000 euros per donar suport financer als projectes que ara es provaran.

Notícies relacionades