Detectar la pobresa energètica, defensar els drets energètics

Durant el primer any del servei, els punts d’assessorament energètic han atès 23.000 persones per assessorar-les sobre l’estalvi i l’eficiència energètica, i han evitat 5.020 talls de subministrament. Una de les oficines més visitades ha estat la del districte de Sant Martí.

02/02/2018 10:06 h

Districte Sant Martí

A Barcelona hi ha 170.000 persones que tenen problemes per pagar la factura de la llum, el gas o l’aigua. Segons l’estudi “Indicadors municipals de pobresa energètica a la ciutat de Barcelona”, el perfil més nombrós (67,9%) de persones que viuen en pobresa energètica són dones, en situació d’atur, viuen en règim de lloguer i manifesten principalment problemes per fer front a la factura de la llum.

La majoria dels usuaris que van adreçar-se als diferents punts d’assessorament energètic manifestaven dificultats per pagar algun rebut, i una tercera part s’hi va dirigir després de rebre un avís de tall en alguns dels subministraments. La situació del 57% dels usuaris atesos no havia estat detectada abans des dels serveis socials de la ciutat, un fet que mostra “la invisibilitat del fenomen de la pobresa energètica”, segons l’investigador Sergio Tirado, autor de l’estudi sobre la pobresa energètica a Barcelona.

______________________________________________________________

Un dels punts d’assessorament energètic

amb més activitat

ha estat la de Sant Martí

______________________________________________________________

 

En el primer any de servei, els punts d’assessorament energètic han gestionat:

  • 428 canvis de potència amb les subministradores,
  • 860 canvis de titularitat,
  • 200 bons socials,
  • 116 tallers comunitaris,
  • 378 intervencions domiciliàries,
  • la instal·lació de material d’eficiència energètica a 768 llars

Un servei obert a tota la ciutadania

El 2018, els PAE amplien serveis per promoure l’estalvi i l’eficiència energètica, tramitar ajuts i assessorar sobre l’autogeneració d’energia amb plaques fotovoltaiques des de les llars i sobre els tràmits necessaris per demanar ajuts per generar energia solar, entre altres. “És un servei obert a tota la ciutadania, que evidentment va néixer perquè hi havia una emergència evident i una prioritat d’intervenció davant la vulnerabilitat, però són punts al servei de tothom. Qualsevol persona que vulgui saber més sobre com consumir de manera eficient, com pot estalviar en la factura de la llum o generar energia pot accedir-hi”, ha explicat Laia Ortiz.