El futur de Vallcarca serà amb habitatge, verd i patrimoni

El futur urbanístic de Vallcarca i els Penitents continua avançant per donar un nou impuls al barri, després que la Comissió de Govern hagi donat llum verda al Pla de millora urbana del carrer de la Farigola, 21-25 i 34-40.

02/06/2018 12:21 h

Ajuntament de Barcelona

El pla de millora del carrer de la Farigola se suma a la Modificació del Pla general metropolità (MPGM) principal de Vallcarca i a la Modificació puntual del Pla general metropolità per a l’àmbit Hospital Militar – Farigola, totes dues en tràmit. Amb aquest tercer document, el Govern municipal enllesteix tot el planejament urbanístic del barri.

Un projecte amb la veu del veïnat

Amb l’aprovació de la Modificació del Pla general metropolità de Vallcarca, el barri iniciava el seu impuls. De la feina conjunta entre el consistori i els veïns i veïnes, en va sorgir la convocatòria d’un concurs d’idees a iniciativa de la Taula de Treball d’Urbanisme de Vallcarca, que va donar com a proposta guanyadora el projecte “Arrels”, que destacava els recursos, infraestructures i patrimoni històric i identitari del barri.

La remodelació va seguir un procés participatiu de debat ciutadà per enriquir la proposta i incorporar-hi noves aportacions. El document resultant va ser l’MPGM per a l’àmbit inclòs entre els carrers de la Farigola, de Cambrils, de Calendau, de Gustavo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca. El document, d’autoria veïnal, està actualment en exposició pública.

La proposta inicial inclou la creació de 91 habitatges públics en un espai de 8.214 metres quadrats que combina la rehabilitació de l’edifici antic i la nova construcció. A més, es recull la transformació en equipaments públics de dos edificis emblemàtics de Vallcarca: la masia de Can Carol, que passarà a ser un casal de barri, i La Fusteria, un edifici del carrer de l’Argentera que actualment ja aplega usos comunitaris.

A més, les zones verdes tenen un pes especial en el projecte. La futura plaça Central es projecta com un gran espai verd productiu, amb horts i arbres fruiters, que potenciarà els valors d’autogestió que tradicionalment s’associaven al veïnat de Vallcarca.

L’objectiu final és desenvolupar un barri més proper, més humà, sostenible i accessible a la ciutadania, amb identitat, en què la cohesió social, la mobilitat sostenible, el verd i l’eficiència energètica en siguin els protagonistes.

La pedrera de la Farigola, blindada

Per a l’àmbit de la Farigola, 34-40, es proposa situar una part de l’edificació alineada enfront del carrer de la Farigola, i una altra cap a l’interior de l’illa, enfront també del carrer de la Mare de Déu del Coll, que permetin conservar la pedrera i resoldre adequadament la configuració de l’espai lliure al seu entorn.

Aquesta ordenació fa possible ubicar un accés a la zona verda entre les dues edificacions, des del carrer de la Farigola, i configurar una nova façana que s’adapta millor a les característiques de la pedrera, un element singular i identitari del barri.

Pel que fa al tram del carrer de la Farigola, 21-25, es manté la forma de ela dels edificis, però se’n varia la posició, per millorar les condicions d’assolellament d’aquests edificis, així com la relació amb l’edifici de Can Carol i el seu entorn immediat.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades