Elaboració d’una normativa municipal per al lloguer d’habitacions d’ús turístic

Se suspenen durant un any l’atorgament de llicències d’habitacions d’ús turístic en habitatges, els permisos per a obres per fer llars compartides i altres autoritzacions. La moratòria respon a la necessitat d’elaborar, en els propers dotze mesos, una nova normativa municipal que reguli la nova modalitat del lloguer d’habitacions d’ús turístic en habitatges, prevista en el Decret de turisme, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 4 d’agost.

25/08/2020 13:09 h

Ajuntament de Barcelona

Aquesta nova modalitat permet llogar habitacions d’ús turístic sempre que no se superin els 31 dies d’estada, que hi hagi un màxim de quatre places per pis i que qui demani la llicència sigui la persona que viu habitualment a l’habitatge.

A partir de la suspensió, s’iniciaran els estudis previs per tramitar un pla especial per regular la implantació de l’activitat amb la voluntat de compatibilitzar els diferents usos, sempre garantint el dret a l’habitatge dels veïns i veïnes. D’altra banda, també es podrà procedir a tramitar una ordenança que fixarà els requisits per a l’exercici de l’activitat a la ciutat.

Etiquetes associades a la notícia