Impuls a l’habitatge i l’activitat econòmica a Sant Andreu amb la transformació de l’antiga fàbrica Mercedes

L’antiga fàbrica Mercedes-Benz, a Sant Andreu, es transformarà en un nou espai urbà, veïnal i econòmic que cosirà els barris de Sant Andreu de Palomar i el Bon Pastor. L’acord amb els propietaris inclou crear 1.450 pisos, protegir el patrimoni industrial i connectar l’àmbit amb els entorns amb una plaça i zones verdes. Ara s’obrirà un procés participatiu amb el veïnat i les entitats per acabar de definir l’actuació.

12/04/2021 14:33 h

Ajuntament de Barcelona

La transformació revitalitzarà els més de 90.000 metres quadrats de la fàbrica, en desús des del 2007: un 60% de l’espai es destinarà a habitatge i un 40% a activitats econòmiques.

Més habitatge

S’hi construiran al voltant de 1.450 pisos, un 40% dels quals en règim de protecció oficial, la meitat en règim de lloguer, i un 60% lliures. 

Als blocs d’habitatges es reservaran 33.000 metres quadrats per a comerços, oficines i activitats industrials en planta baixa.

Indústries creatives i noves tecnologies

Als edificis situats al voltant de la nau central de l’antiga fàbrica s’hi ubicaran espais per a activitats econòmiques i formatives.

Entre altres, es preveu situar-hi la nova seu de la Facultat de Disseny i Enginyeria Elisava de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), i la seu institucional de la UVic-UCC a Barcelona.

A més, es treballa perquè la Fundació Leitat hi instal·li un centre propi i lideri la implantació de noves empreses tecnològiques vinculades a les indústries creatives i 4.0.

Preservació del patrimoni

El nou espai eliminarà les tanques perimetrals de la fàbrica per connectar l’espai amb els barris, però protegirà els edificis industrials, amb excepció de la nau central, que es convertirà en una plaça reservada per als vianants i les bicicletes.

Amb la transformació, s’aplicaran criteris de sostenibilitat a les noves construccions.

Una transformació consensuada amb el veïnat

L’actuació a l’antiga fàbrica Mercedes se sotmetrà a un procés participatiu per consensuar amb el veïnat i les entitats la transformació de l’espai i els equipaments que s’hi ubicaran. Paral·lelament, la proposta es tramitarà en comissió de govern i al Ple municipal.

Abans d’intervenir serà necessari modificar el pla urbanístic de l’espai, ara establert com a sòl industrial, per poder-hi ubicar habitatges, comerços i la resta d’usos.

L’objectiu és que les primeres activitats s’hi instal·lin el 2023.

Etiquetes associades a la notícia