Info Barcelona febrer 2018

Barcelona és una ciutat global, la ciutat del Mobile World Congress. Però també és una ciutat per als seus veïns i veïnes, que lluita contra la gentrificació i la violència masclista i pels drets dels nostres nens i nenes.

07/03/2018 16:00 h

Ajuntament de Barcelona