La cessió de solars municipals a entitats permetrà ampliar el parc d’habitatge

La col·laboració amb entitats per ampliar el parc d’habitatge a través de la cessió de solars i edificis municipals per rehabilitar s’intensifica. L’any vinent començarà la construcció de 373 pisos, que inclouran els primers cohabitatges per a gent gran i persones amb discapacitat intel·lectual, i la primera cooperativa de lloguer.

26/05/2021 18:48 h

Ajuntament de Barcelona

La col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, fundacions i cooperatives que es dediquen a l’habitatge pretén assolir la promoció de mil pisos en sòl municipal durant els pròxims anys.

En una primera fase s’executaran:

  • Set promocions de cohabitatge amb 144 pisos.
  • Cinc promocions de lloguer amb 229 habitatges.

Una col·laboració que multiplica l’habitatge assequible

Les entitats tindran el dret de superfície per un període de 99 anys i, un cop hagin amortitzat el cost per construir els habitatges, hauran de pagar el cànon establert i destinar el 50% dels ingressos de l’explotació a finançar noves promocions d’habitatge​ promocionat per entitats en sòl o edificis municipals per rehabilitar.

Què és el cohabitatge?

El cohabitatge és l’associació de persones en una cooperativa que construeix o rehabilita un edifici on poden viure pagant la quota de soci, a un preu inferior al de mercat, per un període d’entre 50 i 100 anys. A més, promou la vida i la gestió comunitàries.

L’Ajuntament incentiva l’impuls de promocions de cohabitatge amb la cessió de solars i oferint facilitats per tirar endavant els projectes.

Etiquetes associades a la notícia