L’actuació preventiva dels serveis socials evita situacions traumàtiques en els processos de desnonament

En situacions de pèrdua de l’habitatge, els serveis socials municipals i el servei d’habitatge s’encarreguen d’oferir atenció, mediació i acompanyament a les famílies afectades. Actuar amb temps i estar informats són accions clau per garantir l’eficàcia del protocol, però les xifres del 2018 indiquen que el 80% de les notificacions rebudes es trobaven en la fase final o en el dia del desnonament, un fet que dificulta les actuacions preventives.

22/02/2019 14:40 h

Ajuntament de Barcelona

Les actuacions preventives permeten aturar els desnonaments, representen un estalvi econòmic molt significatiu per a l’Administració i també esdevenen una via molt menys angoixant per a les famílies, més efectiva per als serveis municipals que hi actuen i menys lesiva per als propietaris, ja que l’Ajuntament pot activar des del primer moment ajudes per impedir l’impagament de l’habitatge o per facilitar el lliurament del pis.

Per això l’Ajuntament ha proposat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un nou protocol que permeti l’actuació dels serveis socials des de l’inici dels processos judicials per desnonament a fi de poder acompanyar millor les persones que ho necessiten.

Un protocol per fer front a la crisi hipotecària

L’any 2012, amb la crisi hipotecària, es van activar totes les alarmes per fer front al problema, i el 2013 l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), i l’Il·lustre Col·legi de Procuradors del Tribunals de Barcelona van signar un protocol per unir esforços, col·laborar institucionalment i fer més àgil l’accés de la ciutadania afectada per processos de desnonament al catàleg de serveis socials i a les possibilitats d’acció per evitar riscos i també per proporcionar garanties a la comissió judicial pel que fa a la seva tasca.

El protocol definia tot un seguit de situacions de risc social en les quals les parts es comprometien a comunicar-se la informació necessària en qualsevol fase de tramitació del procediment judicial, per tal d’activar els serveis socials i altres equips municipals de cara a prendre les mesures que poguessin minimitzar aquest risc.

L’experiència amb aquest protocol dels equips de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona ha posat en evidència la necessitat d’anar més enllà en la col·laboració institucional, motiu pel qual el Govern municipal va posar sobre la taula la necessitat de revisar la interpretació del protocol per vetllar pel seu bon funcionament.

Els desnonaments amb data oberta i els drets humans

Pel que fa als llançaments amb data oberta, que són aquells que no tenen una data fixada d’execució i que generen un impacte molt més gran en les famílies que els pateixen, els lletrats consistorials han recordat que vulneren compromisos internacionals en matèria de drets humans assumits per l’Estat espanyol, i han alertat que s’han incrementat al llarg del 2018.

Les ocupacions amb activitats il·lícites

L’Ajuntament de Barcelona ha aprofitat també per posar sobre la taula la necessitat d’establir un protocol específic i nou per actuar davant de les ocupacions d’edificis que l’Ajuntament qualifica de “pernicioses”. Es tracta d’ocupacions que, en general, afecten diversos habitatges d’un mateix immoble, pisos en els quals es desenvolupen activitats il·lícites.

Es planteja la necessitat d’intervenir en aquest tipus d’ocupacions i acumular així les causes perquè les ordres de llançament dels diversos procediments es puguin executar conjuntament en la mateixa data.

Etiquetes associades a la notícia