Mediació municipal per resoldre conflictes entre el veïnat i els pisos turístics legals

Des que es va posar en funcionament, el mes de gener, el servei municipal de convivència i turisme, que s’encarrega de mediar en conflictes entre el veïnat i els habitatges d’ús turístic (HUT) legals, ha resolt 238 casos i ha arribat a més de 300 comunitats.

07/08/2019 16:33 h

Ajuntament de Barcelona

Els habitatges d’ús turístic legals són actualment una alternativa d’allotjament turístic a la ciutat. Les particularitats del seu funcionament, com per exemple la gestió que en fan els propietaris autònoms, dificulten el seguiment d’incidències que s’hi puguin produir.

Avui dia a la ciutat hi ha 9.657 habitatges d’ús turístic legals, que ofereixen 58.911 places d’allotjament i comparteixen espais amb els veïns i les veïnes de les finques. Aquest fet pot ser una font potencial de problemes, i de fet, cada any es registren als serveis d’atenció a la ciutadania prop de 2.000 incidents relacionats amb els HUT.

Amb l’objectiu de reduir la conflictivitat social i millorar la qualitat de vida i la convivència del veïnat, el mes de gener es va posar en marxa el servei municipal de convivència i turisme, format per un equip de quatre persones que es desplacen a les finques en què s’han registrat denúncies i parlen amb el veïnat per tal d’assessorar-lo i mediar entre les parts per solucionar els problemes amb els allotjaments turístics.

El servei arriba a tota la ciutat i prioritza els districtes amb una concentració més elevada de pisos turístics, com Ciutat Vella i l’Eixample.

Un total de 238 conflictes resolts

De les actuacions resoltes per l’equip municipal de mediació en conflictes entre comunitats veïnals i HUT, 187 són serveis d’assessorament, i 51, mediacions.

Les actuacions que no han acabat amb una resolució per assessorament o mediació han estat derivades als serveis municipals d’inspecció (57) o a tècnics de convivència del districte (12), segueixen obertes i en gestió (89) o s’han tancat per dissentiment o derivació a altres serveis (45).

Les comunitats veïnals denuncien els conflictes majoritàriament a la Guàrdia Urbana (en un 68% dels casos), però també es posen en contacte directe amb el servei municipal a través del telèfon (27%) o el correu electrònic (3%).

Els principals motius de denúncia tenen a veure amb el soroll (de passos, maletes, mobiliari, festes…). El mal ús de les zones comunes, els incidents derivats del consum d’alcohol i drogues, la brutícia o la manca de resposta del gestor de l’HUT són altres causes de conflicte en comunitats veïnals de la ciutat.

Un treball conjunt amb el sector

El servei de mediació, que s’emmarca en el Pla estratègic de turisme 2020, s’ha treballat amb interlocutors del sector, com Apartur, Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona, que ha estat una de les principals impulsores del servei de convivència i turisme, a fi que les empreses del sector disposin d’una metodologia i uns recursos per facilitar la convivència ciutadana.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades