Nou pla per duplicar el nombre d’habitatges dotacionals i distribuir-los per tots els barris

Comencen els tràmits per tirar endavant una modificació del Pla general metropolità (MPGM) que regula la implantació d’allotjaments temporals, i que permetrà duplicar el nombre d’habitatges dotacionals i sumar-ne 7.500 de nous, fins a arribar a un total de 13.370 a la ciutat. Es prioritzarà la promoció pública d’aquests habitatges, que es destinaran a cobrir les necessitats de residència temporal de persones vulnerables, joves, gent gran i estudiants.

18/11/2020 15:16 h

Ajuntament de Barcelona

La mesura parteix de la nova tipologia d’allotjaments dotacionals definida per la Generalitat de Catalunya, que estableix que aquests allotjaments es poden ubicar en solars qualificats d’equipament comunitari, tant públics com privats.

Això suposa que el 5% dels sòls de la ciutat qualificats d’equipament, unes 41,52 hectàrees, es podran destinar a aquest tipus d’allotjaments, un terç més que fins ara.

Quins tipus d’allotjaments es podran fer?

  • Habitatges dotacionals per a joves, gent gran, estudiants i persones vulnerables.
  • Allotjaments relacionats amb l’assistència sanitària: per a persones que acompanyen menors o malalts dependents, persones que necessiten aïllament o persones en tractaments de llarga durada.
  • Allotjaments relacionats amb l’assistència social: persones en risc d’exclusió, dones que pateixen violència masclista, persones amb dependència i joves vinculats a programes d’inserció laboral per a majors de vint anys, entre altres.
  • Residències d’estudiants i col·legis majors.
  • Allotjaments per raó de feina vinculada a un equipament cultural productiu.

Els preus, tant dels allotjaments públics com dels privats, les característiques i les dimensions de cada tipus d’allotjament es fixaran mitjançant una ordenança que s’elaborarà paral·lelament al pla urbanístic.

La mesura, que s’ha aprovat inicialment a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Infraestructures, seguirà ara la tramitació municipal.

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades